Politik är att vilja

Politik är att vilja

Rådhuset

I en ny bullentin från det moderata högkvarteret, redovisat i YA 21 december, kan vi läsa att moderaterna känner sig trygga i sin politik. I samma andetag säger man sig också vara stolta över vad man åstadkommet under mandatperioden. Därefter ägnar man sig åt en uppräkning av  investeringar som datorer i skolan, det nya badhuset och sporthallarna. Frågan inställer sig, är det detta som moderaterna känner sig stolta med?

När det gäller den stora investeringen i badhus och sporthallar är den nödvändig och kommer att bli en ny mötesplats i den nya stadsdelen Surbrunnen. Däremot riskerar den att bli en gökunge i kommunens ekonomi. Redan nu tar den ett stort utrymme i budgeten och värre kommer det att bli.  För att klara detta har moderaterna valt att göra stora nedskärningar inom skola, vård och omsorg i sin budget för 2014. Detta har man ”glömt” redovisa i sin artikel, men det är verkligheten.

Det allra viktigaste, som moderaterna totalt utelämnat, är en beskrivning av framtiden. Är det så illa att det inte finns några idéer om framtiden?

Vi socialdemokrater har lagt förslag på att det måste till satsningar på skola och förskola. Vi är mycket bekymrade över att moderaterna inte inser att resurserna måste öka till skolan. Faktum är att det måste finnas utrymme för såväl löneökningar som större personaltäthet. De allra flesta medborgare inser att vi nått vägs ände när det gäller nedskärningar.

Samma sak gäller äldreomsorgen, där moderata sparivern ständigt slår nya rekord. Tiden för besök hos de äldre pressas allt mer och personalens arbetsbelastning ökar, vilket resulterar i en högre sjukfrånvaro. Den här utvecklingen måste stoppas, lösningen stavas inte mindre resurser. Vi socialdemokrater menar att tydliga bemanningsregler kan vara ett sätt att höja kvalitetsnivån.

Vi ser gärna mer engagemang från medborgarna. Demokratiutvecklingen måste fortsätta. Vår motion kring utveckling av byaprogram är ett bra exempel på hur man kan gå vidare. Genom visionsarbetet såg vi att det finns många synpunkter på kommunens utveckling. Detta måste vi ta vara på!

Näringslivsarbetet måste också få ny fart. Vi socialdemokrater tror att många förväntar sig en förnyelse inom detta område. Vi måste våga ta nya grepp och hitta nya modeller i syfte att utveckla samarbetet med näringslivet

Detta är några av de områden som socialdemokraterna kommer att arbeta med framöver. Till skillnad mot moderaterna har vi socialdemokrater idéer om framtiden! Det är en förutsättning för att skapa tillväxt och en långsiktigt sund ekonomi.

Gott Nytt År

Kent Mårtensson(S)

 

  

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2014-01-11 09:53