Politiker kan göra skillnad


Politiker kan göra skillnad


Öka den psykiska hälsan bland unga och ge dem redskap och förmåga till självförsörjning.
Ystad har den stora fördelen att inom relativ kort period få den stora äran att inviga både badhus och nya idrottshallar. En aktiv fritid ger en ökad god hälsa och stora möjligheter till ett självständigt liv.
Unga människor har tid och stora möjligheter till ett aktivt föreningsliv och 
idrottsliv. Detta påverkar prestationsförmågan och studieresultat . Det ger unga människor förmågan att hantera framgångar och motgångar och att tänja  på gränsen för vad de förmår att prestera. 
Unga människor har genom detta en större möjlighet att påverka sin framtid.
Politiker har möjlighet att påverka denna situation för de ungdomar som av socioekonomiska skäl inte har utrymme att delta i detta på samma sätt som andra ungdomar. Målsättningen med det är inte att öka bidragsberoende utan istället att preventivt arbeta för att ge barn och ungdomar redskap att hantera sin framtid, med ökade skolresultat och förmågan att hantera ett arbetsliv.
Det är viktigt inte bara att ha en positiv skolgång utan också att bli arbetsplatsbar och förutsättningarna för det ökar om barn och ungdomar ges samma utrymme och möjligheter att aktivt delta i samhället på lika villkor.
I försörjningsstödet ingår kostnader för fritid med ca 500:-/mån  vilket ska täcka alla kostnader för en ungdoms fritids aktiviteter. Om det täcker kostnaderna för en tonårings behov av träningsskor och träningskläder samt övrig utrustning samt medlemsavgift, träningsavgift, transportkostnader, matsäck/fika, läger, cuper osv. Dessutom har ungdomar en annan fritid med socialt umgänge och enligt erfarenhet kostar även detta beroende på karaktär.
Politikerna har möjlighet att besluta att att med mycket små medel ge ungdomar i svåra socioekonomiska situationer ett större utrymme än de har idag att aktivt delta i föreningsliv /idrotts fritid.
De som påstår att det skulle påverka kommunens budget i negativ riktning har helt missförstått det långsiktiga tänkandet med sociala investeringar.

Cecilia Magnusson-Svärd (S)

Karl Petersson (S)

1 maj skylt

 

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-12-17 21:31