Rätt till en framtid

 

 Efter åtta år med alliansstyre i landet, men också i Ystads kommun, går det att se att den utopi som ystadmoderaterna med Nemat Salehi i spetsen står för inte fungerar, och som han för fram i en artikel den 3 januari. I hela landet är ungdomsarbetslösheten 24,1 procent. I Ystads kommun ligger den på 20,6 procent. Det är kalla siffror som berättar om hur verkligheten ser ut. Vi socialdemokrater vill inte att ungdomarna ska börja sitt liv på arbetsmarknaden som arbetslösa. Vi har inte råd att tappa ungdomarna till utanförskap och ökade klassklyftor.

 

För att ungdomar ska få en chans på arbetsmarknaden måste alla åtgärder prövas. Det är därför tråkigt att se att moderaterna på riksnivå och i Ystads kommun bitit sig fast vid teoretiska resonemang och åtgärder som bevisligen inte gett den utdelning som det har hoppats på. Därmed måste det till nya idéer och nytänkande istället för ett envist hålla kvar det gamla.

 

Det vi föreslår är ett erbjudande till alla dem som inte får in en fot på arbetsmarknaden. Via detta får ungdomarna arbetslivserfarenhet som kan leda till fortsatt arbete hos arbetsgivaren eller hos en annan arbetsgivare. Introduktionsåret är en aktiv insats med avtalsenlig lön och riktig sysselsättning. Det ger erfarenheter, kunskaper och nätverk. Ungefär 65 procent av alla som får ett nytt arbete får det via sina nätverk. Ungdomar har färre sådana och färre som ingår i dem. Via ett introduktionsår får de möjlighet att knyta nya kontakter och därmed öka sina möjligheter till att få ett nytt arbete och därmed en karriär på arbetsmarknaden.

 

Vi ser att det behövs förstärkta krafter inom både offentlig och privat sektor. Genom introduktionsåret får ungdomar möjlighet att visa vad de går för samtidigt som de är resurser i privat och offentlig sektor. Exempelvis står kommuner runt om i landet inför framtida rekryteringar där det krävs många nya anställda. Det här är ett bra exempel på att få nya medarbetare.

 

Det behövs en ny arbetsmarknadspolitik med nya idéer som utgår ifrån ungdomarnas behov av sysselsättning och rätt till framtid. Vi måste ge rätt förutsättningar för det viktigaste vi har, nämligen ungdomarna. Då måste man vara öppen för att prova nya saker.

 

Magnus Holst (S) Kommunpolitiker i Ystads kommun

Roger Jönsson (S) Riksdagskandidat – Skåne län södra, Ystads kommun

Ställningsbygge

Sidan uppdaterades senast: 2014-02-01 22:10