Regeringen passiv inför ungdomsarbetslösheten

 

I dag står 90 000 unga utan jobb i Sverige. Det är mer än i andra jämförbara länder i Europa och den är högre än när den borgerliga regeringen tillträdde för åtta år sedan.  Det är så många att vissa regioner har beviljats ett särskilt krisstöd från EU som bara betalas ut till länder där ungdomsarbetslösheten överstiger 25 procent.  En av de regioner som får extra EU-stöd är Skåne. Här är 13 014 unga utan jobb. Bara i Ystad kommun är 265 ungdomar arbetslösa.  Det är ett stort borgerligt misslyckande att Skåne måste ta emot krisstöd från EU för att få bukt med massarbetslösheten för unga.

Även EU-kommissionären för sysselsättning, Laszlo Andor anser att Sverige kan göra mer. Jobbsökaraktiviteter räcker inte.  Han rekommenderar istället regeringen att snabbare sätta in aktiva insatser och att omgående införa en Ungdomsgaranti enligt EU-modell. Men antalet förslag från arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M) för att förbättra situationen på arbetsmarknaden har varit lika med noll.

Ungdomsgaranti är ett socialdemokratiskt initiativ där varje ung arbetslös inom 4 månader ska ges ett erbjudande om jobb, praktik, lärlingsplats eller utbildning. Genom detta initiativ får Sverige ett extrastöd på nära 400 miljoner kr. Till det kommer ytterligare 400 miljoner kr från Europeiska Socialfonden. Med svensk medfinansiering rör det sig totalt om ca en miljard. Trots detta åtföljs det inte av några nya förslag från regeringens sida. Svantesson väljer återigen att sitta still i båten och lämna över till regionerna och Arbetsförmedlingen att ro den i hamn. 

Det första beslut en socialdemokratisk regering fattar kommer därför vara att införa en nationell ungdomsgaranti. Ingen ska någonsin börja sitt vuxna liv med att vara långtidsarbetslös.

Trots moderata löften om lägre arbetslöshet och minskade klyftor har de i flera år istället prioriterat skattesänkningar före investeringar i jobb och utbildning. Därför har Moderaterna misslyckats med att skapa jobb för unga. Samtidigt har skolresultaten försämrats kraftigt. Svenska elever har störst kunskapsras inom hela OECD. Färre unga har möjlighet att studera på högskolan, trots att kompetensen efterfrågas av arbetsgivare. Fortsätter Sverige på det här sättet kommer snart fler regioner att behöva EU:s krisstöd.

Vi vet att Sverige kan bättre. Det är dags för en ny regering och en ny arbetsmarknadspolitik.

Olle Ludvigsson, Europaparlamentariker

Roger Jönsson, Riksdagskandidat från Ystad

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2014-05-25 08:45