Sämre vård till högre kostnad

Ystads sjukhus

Sämre vård till högre kostnad

 

Den borgerliga regionledningen missköter sjukvården i Ystad. Den senaste tidens turer med flytt av ortopedin är ett tydligt exempel. För att klara nedskärningskraven som sjukhuset fått av regionledningen så flyttades slutenvårdsortopedin för äldre från Ystad till sjukhusen Kristianstad och Hässleholm. Det innebar att gamla och sjuka måste transporteras över halva Skåne.

 

Vi socialdemokrater har hela tiden varit mycket kritiska till flytten. Nu visar det sig att vi har haft rätt. Flytten gjordes inte för att förbättra för patienterna utan har i verkligheten inneburit en försämring för patienterna. Transporterna har orsakat onödigt lidande för patienterna som ofta är gamla och sköra. Då är det en stor sak att åka långa sträckor med en fraktur, bort från det sjukhus man är van vid. Gamla människor ska inte skickas runt mellan sjukhus eller skickas hem i förtid för att det saknas vårdplatser och rehabilitering. Dessutom har flytten av ortopedin inneburit att ambulanser, som behövs när människor är svårt sjuka, har legat i skytteltrafik med ortopedipatienter mellan Ystad och Kristianstad.

 

Men flytten har heller inte inneburit den besparing man hoppats på. Förutom besväret för patienterna sägs nu att flytten har renderat en merkostnad på 30 miljoner kronor. Det är helt horribelt och ännu ett utslag för den borgerliga majoritetens dåliga ledarskap över sjukvården. Samtidigt som man tvingar Ystad lasarett till stora nedskärningar som drabbar både patienter och personal så slösar man bort resurser på detta sätt. Det är pengar som hade kunnat användas till vården och patienterna istället!

 

Om vi Socialdemokrater vinner valet i höst så kommer vi att sätta stopp för både ogenomtänkta omorganiseringar och nedskärningar. Sjukvården behöver ett annat politiskt ledarskap.

 

Anne Maj Råberg (S) ledamot i regionfullmäktige

Stefan Malmberg (S) ledamot i regionfullmäktige

 

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2014-04-29 20:41