Satsa på lasarettet i Ystad

Stefan Cecilia

S vill inte lägga ner några vårdcentraler

Curt Hansson (M) raljerar i en insändare den 18 augusti om min person och fakta jag lämnat i en artkel. Det kan jag tåla. Men vad som är allvarligt är att han försöker måla upp en bild av att socialdemokraterna vill stänga vårdcentraler. Dessutom finns flera sakfel.

Låt mig börja med att upprepa vad jag tidigare sagt så att det inte råder några som helst tvivel.  Om vi socialdemokrater får förtroendet att styra i Region Skåne efter valet så kommer vi inte lägga ned några vårdcentraler, varken privata eller offentliga. Vi är övertygade om att Skåne behöver fler, inte färre, vårdcentraler. Därför har vi presenterat ett förslag som går ut på att öppna vårdcentraler och vårdcentralsfilialer på 10 orter och bostadsområden runt om i Skåne.

Curt Hansson påstår i sitt inlägg att den moderatledda ledningen i Region Skåne enbart lagt ned vårdcentralen i Bjärred. Men det är ju faktiskt inte sant, man har även lagt ned vårdcentralerna i de socioekonomiskt utsatta bostadsområdena Norrestad i Landskrona, Hindby i Malmö och Lindängen i Malmö. Detta är områden där sjukvården verkligen behöver finnas nära människor. Men borgarna vägrar att se det och rullar istället bort välfärden härifrån.

Att sjukvården har drabbats av neddragningar de senaste åren är nog de flesta, förutom möjligen Curt Hansson, eniga om. Ystad lasarett har haft stora sparbeting med konsekvensen att vårdplatser har stängt och verksamheter flyttat. Det har skapat en sämre tillgänglighet för Ystadsborna och en pressad arbetssituation för vårdpersonalen.  

Curt Hansson representerar Moderaterna som medvetet prioriterat låg skatt framför att satsa på sjukvården. Hansson borde verkligen föra debatten på en mer saklig nivå. Berätta vad ni vill istället för att komma med insinuationer om vår sjukvårdspolitik. Vi socialdemokrater är mycket tydliga med hur vi vill förbättra vården. Vi kommer att tillföra sjukvården mer resurser, anställa mer personal och öppna fler vårdplatser. Det tror vi behövs för att vården ska bli mer jämlik och väntetiderna minska. Vi kommer dessutom öppna fler vårdcentraler så att vården finns nära där människor bor.

 

Stefan Malmberg (S) Ystad

Ledamot av regionfullmäktige

lStefan Malmberg, Regionen

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satsa på lasarettet i Ystad

Ystads lasarett är avgörande för livskvaliteten i sydöstra Skåne.

Sjukvården är en av de rättigheter och tryggheter som vi ser som självklar. De senaste två mandatperioderna, under Moderaternas ledning, har detta raserats.

De nedskärningar som skett på Ystads lasarett är inte acceptabelt. Personalen med sitt stora engagemang och med patienten i fokus arbetar med en ständig oro för nedskärningar och hur det ska påverka deras arbetsliv och patienternas hälsa.

Det moderatledda styret i Region Skåne försämrar sjukhuset i Ystad. Förra året flyttades slutenvårdsortopedin hastigt från Ystad och ska nu flyttas tillbaka igen. Notan blev 30 miljoner för skattebetalarna. För att inte tala om allt onödigt lidande hos gamla och sköra patienter. Dessa pengar hade behövts i sjukvården, som är hårt ansträngd.  

Nedskärningar, otillräckligt med vårdplatser, otrygga anställningsförhållanden med timanställningar och att slitas mellan patienternas behov för att det inte finns tillräckligt med personal är vardagssituationen för många av de fantastiska människor som bestämt sig för att de vill ägna sin yrkeskarriär åt att arbeta för att vi ska ha en sjukvård för alla.

En bra sjukvård för alla är angeläget i vårt samhälle för att det ska fungera. Alla människor har en funktion att fylla och vi finns till för varandra. Då är det också grundläggande att sjukvården fungerar och kan ge god vård till alla.

Om vi vinner valet söndagen den 14 september kommer vi att satsa på Ystads lasarett.

Vi kommer att stoppa nedskärningarna i vården och sätta igång att anställa mer vårdpersonal i Ystad och öppna fler vårdplatser.

 

Det är du som väljer framtiden för ditt lasarett!

Valet är enkelt!

 

 

Cecilia Magnusson-Svärd (S) Ystad

Kandidat till regionfullmäktige

 

Stefan Malmberg (S) Ystad

Ledamot i regionfullmäktige

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-23 22:00