Socialdemokraterna satsar på Ystads föreningar!

Ingrid Och karl

Socialdemokraterna satsar på Ystads föreningar!

Idrottsrörelsen spelar en stor roll i Ystad. Vi Socialdemokrater vill utveckla föreningslivet i Ystad. En grundförutsättning för utveckling är för oss samverkan mellan kommunen och föreningarna.

För många föreningar är ekonomiskt stöd från kommunen en mycket viktig inkomstkälla och vill göra en översyn av det kommunala stödet så det följer föreningarnas kostnadsutvecklingen. Under ett års tid har också utvecklat ett förenings- och idrottspolitiskt program som genom ett idrotts- och föreningsråd kontinuerligt samlar Ystads föreningsliv.

För att Ystads idrottsrörelse även i framtiden skall vara en viktig del av vårt samhälle krävs rejäla satsningar. Bra anläggningar är en grundförutsättning för en god föreningsverksamhet och vi vill inventera behovet och underhållet av kommunens alla idrottsanläggningar. Resultatet skall ligga till grund för planeringen av nya byggsatsningar. På det sättet ges förutsättningar att tillgodose föreningars behov av anläggningar nu och i framtiden.

En viktig motor för att stärka rörelseglädjen i Ystad är att ge barn- och ungdomars möjlighet till spontanidrott i deras närmiljö. Närhetsprincipen innebär utveckling av nya spontanidrottsplatser och förbättring av befintliga. Om ungdomar är spontant aktiva så ökar chanserna att de även söker sig till organiserade föreningsverksamhet och det leder i sin tur till ännu fler aktiva.

Vi socialdemokrater vill satsa på Ystad kommuns föreningar!

 

Karl Pettersson (s)

Kandidat till Ystads kommunfullmäktige

 

Ingrid Ek (s)

Gruppledare Barn och utbildningsnämnden

Sidan uppdaterades senast: 2014-09-08 17:02