Subventioner är inget problem

Trygghetsboende handlar om ett boende

med utökad service och tillgänglighet

Hus i Sjöstaden

Varför utgår det subventioner till trygghetsboende frågar sig Göte Lundqvist (M). De kommuner som bygger och har en modell med riktlinjer för detta (saknas i Ystad) uttalar att boendeformen har indirekt ett förebyggandeperspektiv att skjuta upp/undanröja behov att behöva flytta till ett ”särskilt boende”. Det krävs även en högre tillgänglighet och utrymmen för de boendes måltider, samvaro, hobby och rekreation som också fördyrar. Göte Lundqvist, ledamot i socialnämnden, kan inte vara omedveten om att när det uppstår behov att flytta till ett ”särskilt boende” så handlar det om helt andra kostnader.

Det inte subventionerna som är problemet utan att det är för höga produktionskostnader och därmed en hög hyreskostnad för många hyresgäster. En stor del av Ystadbostäders kö är inte beredda att betala över 7 000 kronor/månad för en nyproducerad lägenhet. Det måste ändå byggas, men kanske på ett annat sätt.

Jag bevistade nyligen en konferens som SABO (Sveriges allmännyttiga bostadsföretag) anordnade. Där fanns det olika seminarier med experter från byggbranschen och professorer m.fl. som diskuterade bland annat om varför Sverige skall behöva hamna på fjärde plats i världen på en topp 10-lista om att vara dyrast med byggpriser.

Det är här problemet finns och SABO har nu gjort en ramupphandlig av en modell Kombohus – ett flerbostadshus i basutförande som medlemsföretagen kan avropa. Då bygger det på ett industriellt byggande och att återanvända tidigare lösningar, koncept och produkter. Här kan då priserna pressas och det hade också behövts i landet att arbeta ytterligare för en ökad konkurrens på byggande och byggmaterial.

Hyresbidragen har inte justerats i takt med de prishöjningar som skett. Min uppfattning är att detta måste prioriteras framöver, annars uppstår en segration som inte gagnar någon pensionär.

Lasse Wollin (S)

Sidan uppdaterades senast: 2014-01-01 22:30