Trygghetsboende ska vara en prioritet i Ystad

Gamla Kooperativa

Trygghetsboende ska vara en prioritet i Ystad


Det pågår en debatt om dagens och framtidens äldreomsorg, en fråga som Kent Mårtensson (s) har drivit i kommunfullmäktige och blivit intervjuvad om i media. Detta har föranlett att Kent har utpekats som populistisk (YA 27 mars 2014).

Karin Olsson Lindström (fp) säger i artikeln att hon står fast vid att kvarboende i hemmet är det som prioriteras men välkomnar om att börja utreda framtidens äldreomsorg och säger att vi behöver snarare fler typer av boende, som t.ex. trygghetsboende, än fler platser i traditionellt särskilt boende.

Petter Birgersson tycker också på ledarplats att Ystadbostäders nya trygghetsboende är en bra lösning.

Socialdemokraterna i Ystad har under många år drivit frågan om ett trygghetsboende med en verksamhetsmodell som är värd namnet. Vi har möts av ett stort motstånd från den styrande femklövern sen motionen lämnades i fullmäktige 2008. Det fanns även ett stort motstånd att sälja det hus som var tänkt som ett trygghetsboende till Ystadbostäder och det tog flera år för vår motion att komma upp till behandling i kommunfullmäktige.

Hela tiden har vi i debatten påpekat att om andra än kommunen ska bygga så måste det också finnas ett samspel med Social Omsorg av den typ av stimulansmodeller som finns i övriga Sverige. Dessa finns från Luleå i norr till Simrishamn i söder, men detta ville man inte ställa upp på i Ystad. Här gäller egna regler; och en värd/värdinna två timmar fem dagar i veckan är vad man kan ställa upp med. Enligt förordningen om trygghetsbostäder (2009:1250) ska det finnas tillgång till personal dagligen som på olika sätt kan stödja de boende.

Om vi nu har tankar om att trygghetsboende är en bra lösning i framtidens äldreomsorg så måste vi också se till att det finns resurser så att vi lever upp till namnet. Detta innebär att kontakt ska hållas med hyresgästerna, och en gemenskap ska skapas tillsammans med ett socialt innehåll i vardagen. Samverkan med den ideella sektorn som främjar hälsa och inkluderar fysiska aktiviteter är stora delar av detta.

 

Då måste de styrande ändra inställning och inrätta en stimulansmodell precis som så många andra kommuner redan har gjort.

Lasse Wollin (s)

 

Sidan uppdaterades senast: 2014-04-08 14:06