Våga vilja välja - Var med och rösta i EU -valet

Cecilia talar

Våga vilja välja - Var med och rösta i EU -valet

 

Vi lever i ett demokratiskt Sverige i ett demokratiskt EU och därför är det viktigt att aktivt ta ställning och delta i EU valet. Att välja att inte rösta betyder inte att EU försvinner. Men att välja Socialdemokraterna i EU betyder ett mer rättvist och jämlikt EU istället för ett EU med mer utansförskap och ojämlikhet.

 

I lördags speglades det demokratiska engagemanget i Ystad av att de politiska partierna med olika genomtänkta ideologier och målsättningar var representerade på Gågatan.

 

Flera viktiga frågor som borde vara självklara illustrerades av (S)-kvinnor.

Fri abort är en sådan viktig fråga. Det är viktigt att tänka utanför sina egna levnadsvanor. Fortplantning kan ske utan att det är mellan människor som älskar varandra och längtar efter att få barn. Fortplantning kan ske på de mest olämpliga, förödmjukande och förnedrande tillvägagångssätt. Barn ska aldrig behöva födas och komma till världen såsom oönskade och oälskade människor.

Fortsatt kamp mot människohandel är en annan viktig fråga för (S)-kvinnor i EU-valet.
Det är helt oacceptabelt att människor, oftast mycket unga kvinnor, transporteras till ett annat land med löfte om ett rikare och bättre liv för att sedan bli sexuellt utnyttjade. Därför är det ännu viktigare att vi arbetar aktivt för att denna handel upphör nu.

Svårare än såhär behöver ditt ställningstagande inte vara. EU frågorna kan kännas långt borta och det kan upplevas som om det inte har någon betydelse om du röstar eller inte, men det är viktigt att du vågar ta ställning och aktivt visar ditt ställningstagande genom att utnyttja din rätt att rösta!

 

Våga välja ett bättre EU.

Cecilia Magnusson-Svärd, Socialdemokraterna Ystad.

Cecilia är kandidat till Regionvalet i Skåne

Sidan uppdaterades senast: 2014-05-24 21:28