Var finns de politiska visionerna Kristina?

 

Kent Mårtensson


Var finns de politiska visionerna Kristina?


Politik är att vilja, det är Olof Palmes ord. Men för moderaterna och Kristina Bendz är det snarast politisk vilja som saknas. Den bild som målas upp är alltsom oftast att allt är bra, att ingenting behöver göras. Moderaterna känner sig nöjda och lutar sig tillbaka.

 

Socialdemokraterna har vid flera tillfällen pekat på behoven att ta itu med arbetslösheten i Ystad och då främst arbetslösheten bland ungdomar. Resultatet av en motion från (s) rörande praktikplatser för ungdomar blev visserligen positivt behandlad, men därefter har kommunalrådet Bendz uttryckt att hon är nöjd med det som gjorts och att ingenting mer behöver göras.Jag delar inte den uppfattningen.

 

Arbetslösheten har bitit sig fast och det måste vi ta itu med. Det bästa vore att använda våra resurser till åtgärder än att passivt utbetala försörjningsstöd. Det hör också till saken att inte ens de medel som avsatts till arbetsmarknadsåtgärder i vår kommunbudget används. Varför är det så?

 

Att över 4000 personer nu står i kö till en bostad i Ystad, beror på bristande aktivitet från moderaterna. Det beror kanske på att man inte är intresserad av att vårt eget bostadsbolag ska bygga. Det borde någon annan göra, resonerar moderaterna. Tyvärr är det alldeles feltänkt. Detta påverkar i sin tur vår möjlighet att öka antalet invånare i Ystad och därigenom öka våra intäkter.

 

I sitt valprogram lovade moderaterna att bostadsbyggandet skulle öka. Under Kristina Bendz (m) ledning har det snarast minskat. Istället har moderaterna valt att genomföra stora besparingar både inom skola, förskola och äldreomsorg. Detta samtidigt som vi vet att resurserna är nödvändiga för att bl.a personalförstärkningar inom båda dessa områden ska ske.

 

Vi politiker vet att det finns problem som behöver lösas i Ystad kommun. Bostadsbristen är ett problem, ungdomsarbetslösheten ett annat, behoven inom skola och äldrevård ett tredje. Då duger det inte att säga att allt är bra, att inget behöver göras. Det duger inte!

Kent Mårtensson

Oppositionsråd (S)


 

Sidan uppdaterades senast: 2014-07-09 21:44