Vården måste få tillräckliga resurser

Vården måste få tillräckliga resurser

 

Sjukvården i Skåne har mycket stora problem. Den politiska majoriteten i Region Skåne, bestående av de fyra borgerliga partierna (M, Fp, C, Kd) och Miljöpartiet, missköter vården genom ständiga nedskärningar. Resultatet har blivit köer till akutmottagningarna, överbeläggningar och vårdpersonal som sliter i en arbetsmiljö som ständigt försämras. Socialstyrelsen har kopplat samman fem dödsfall inom den skånska vården med överbeläggningar och personalbrist. Problemen visar sig överallt.

 

Den borgerliga regionledningen är blinda för krisen och fortsätter att tvinga vården till nedskärningar. Under 2013 är nedskärningar planerade som innebär att ca 2000 anställda i vården försvinner. I Ystad är stora delar av lasarettet hotat. Det borgerliga styret är i full färd med att flytta operationer härifrån. Under 2013 tvingas lasarettet att skära ner med ytterligare 50 miljoner kronor. Det betyder att personalen ska minskas med ca 100. Det får naturligtvis konsekvenser för patienterna!

 

Parallellt med nedskärningarna fortsätter den borgerliga regionledningen att stycka upp och privatisera sjukvården. Nu driver de igenom så kallade vårdvalssystem för bland annat hudsjukvård och ögonsjukvård. När sjukvård läggs i så kallade vårdvalssystem råder fri etableringsrätt för privata kommersiella aktörer inom dessa områden. En av riskerna med dessa vårdvalssystem är att lättare åkommor prioriteras framför svårt sjuka patienter. När vården privatiseras kommer de privata företagens möjlighet till vinster, snarare än patienternas behov, styra utvecklingen av vården. På sikt får det också konsekvenser för utbildningen av nya läkare.

Vi socialdemokrater kräver att nedskärningarna i sjukvården upphör och att vården istället får tillräckliga resurser att utvecklas. Utöver att vi vill stoppa de nu pågående nedskärningarna så vill vi att sjukvården genast får 500 nya anställda och 100 nya vårdplatser. Människor som behöver vård ska inte placeras i överfulla väntrum, i telefonkö eller hemma i orolig väntan på en remiss. Sjuka människor ska inte ligga i korridorer eller skickas hem för att det saknas plats på vårdavdelningen.

Vårdkrisen handlar om resursbrist till följd av att den borgerliga regionledningen väljer en av Sveriges lägsta landstingsskatter framför mer pengar till vården. Men det är också en förtroendekris, med borgerliga politiker som skär ner och organiserar om utan att förankra hos varken personal eller fackförbund. För var dag som går blir det allt mer uppenbart att Skåne behöver ett nytt ledarskap som utvecklar vården, i dialog med både personal och patienter.

Det finns ett alternativ till den borgerliga politiken. Socialdemokraterna vill tillföra tillräckligt med resurser till sjukvården, anställa mer personal och ge vårdpersonalen arbetsro. Den 1 maj demonstrerar vi Socialdemokrater för att rädda vården i Skåne.

Henrik Fritzon (S)

Regionråd i Region Skåne

 

Stefan Malmberg (S)

Regionfullmäktigeledamot från Ystad

----------------------------------------------------------------------------

Lasarettet

Sidan uppdaterades senast: 2013-05-06 08:35