Viktigt med alla boendefrågor!

Lasse, gatubild

 

Viktigt med en bra kvalité

 på våra trygghetsboende.

 

I valdebatten som pågår nämns ofta våra nya trygghetsboende i Ystad. Ja, de blev bra och undertecknad är glad att de nu finns på plats, trots vissa femklövers politikers hårda motstånd för det som byggdes i kvarteret Åkerblom.

Nu gäller det att Ystad kommun lever upp till de kriterier som finns enligt Länsstyrelsen för att ett trygghetsboende skall godkännas .

 Jag nämner några här nedan.

Alla dagar skall det finnas en värd/värdinna som har till uppgift att hålla kontakt med boende och skapa en gemenskap i boendet samt att ansvara för det sociala innehållet.

Socialt innehåll kan vara att det finns möjlighet till gemensamma dagliga måltider, gemensamma aktiviteter för de boende, samverkan med frivilliga/frivillig organisationer etc.

Trygghetsboendet skall ha en tillgänglig och trygg utemiljö och vara en trygg och tillgänglig bostad.

En förutsättning är att det finns tillgång till lokaler för gemensamma aktiviteter.

Lasse Wollin (S)

 

...................................................................................................................................................................................................................... 

Viktigt med alla boendefrågor!

Du säger att alla håller med om att bostadsbyggandet har blivit för dyrt, ja och man kan konstatera att det har byggts mindre och till en högre kostnad under borgerliga mandattider i Sverige. Dessutom så har inte alla bostadsformer samma beskattning och detta har då mest drabbat hyresrätten.

Sabos Kombohus har diskuterats mycket och det har besökts flera seminarier och studiebesök där man har kunnat konstatera att dessa hus är ett bra sätt att pressa priserna på.

Eftersom du försiktigt nämner att undertecknad har hört att ”någon” moderat har uttalat sig negativt om Kombohus så känner jag mig tvungen att då namnge personen. Jag upplyste i min föra insändare att detta var Myndighetsnämndens ordförande. Om nu inte Bo Lönnerblad vet vem det är så kan jag upplysa att han heter Bertil Borgström (M) och är högst ansvarig i kommunen för bygglov.

I en paus vid ett sammanträde på rådhuset diskuterade undertecknad med honom om Kombohus och han svarade då kraftfullt att ”vi skall inte ha några Sabo-baracker i Ystad”. Han tyckte inte att de platsade arkitektoniskt här.

Jag kan också konstatera att du undviker att skriva om splittringen i femklövern då Socialnämndens ordförande m.fl. röstade emot ert förslag.

Till sist, jag skulle inte medvetet använda en osanning om vem som har tagit ett beslut från utskott till riksdag. Om det nu skulle vara så att jag har blivit felinformerad, så kan jag bara beklaga detta.  Det togs flera större beslut vid riksdagens junisammanträde som då innehöll ett antal olika ärende, vissa av dessa beslöts med olika skiftande majoriteter.

Frågan om kommunens tillgänglighetsprogram behandlades tidigare än beslutet som togs på riksnivå om att förbjuda särregler i kommunerna som då gäller från 2015.

Nu har jag gjort som du sa, försökt att städa framför min egen dörr.

 Hur har du det med din?

 

Lasse Wollin (S)

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-12 10:12