Ystads Hamn, en motor i utvecklingen

Ystads Hamn, en motor i utvecklingen av sydöstra Skåne!

Det pågår en debatt kring hur Ystads Hamn skall utvecklas och hur hamnområdet skall användas i framtiden. Denna debatt är viktig för att kunna hitta en hållbar inriktning för Ystads hamn och stad.

Skånes hamnar är väldigt viktiga för att kunna öka importen och exporten samt kunna finansiera utvecklingen av infrastrukturen i Skåne. På den västra sidan av Skåne så satsas det friskt på utveckling för att förstärka import och exportmöjligheterna. Exempelvis de långtgående planerna gällande infrastruktursatsningar för att kunna öka mängden gods- och persontrafik i västra delen av Skåne.

Ystads Hamn spelar en viktig roll för sydöstra Skåne gällande utveckling och tillväxt. Ska Ystad ta del av de förstärkningarna på infrastrukturen är en aktiv hamn helt avgörande. Att tro att förstärkningar och utveckling av infrastrukturen i sydöstra Skåne kommer att ske utan en gods- och persontrafikhamn är oerhört naivt. 

Mängden gods via sjö och väg ökar och då anser jag att Ystad ska vara med att ta del av en denna utveckling istället för att stå vid sidan av. Av svensk import och export går 95 % via landets hamnar där Skånes hamnar står för 22 %. Ska inte Ystads kommun ta del av de möjligheter som detta medför?

Hamn- och sjöfartsverksamhet är väldigt viktiga i utvecklandet av hållbar logistik och av så kallade gröna korridorer. Dessa korridorer är ett sätt att skapa effektiva och hållbara godsstråk. Att vara en del av dessa godsstråk ökar chanserna att satsningar sker på väg- och tågbunden infrastruktur i sydöstra Skåne, vilket gör vår del av Skåne till en mer attraktiv plats att driva företag på och bosätta sig i. De ökade skatteintäkterna som en högre befolkningsmängd medför ger i sin tur ytterligare möjligheter till satsningar på kommunens välfärd, kultur, föreningsliv mm.

I utvecklingen av Ystad kommun som en attraktiv plats för både medborgare och företag är en stark hamn viktig. En betydelsefull hamn gör att kommunen kan stärka sitt inflytande på såväl regional som nationellnivå.  Ska vi i Ystad kunna vara en del av framtidens utveckling så är en väl utvecklad gods- och persontrafikhamn ett måste!

 

Karl Pettersson (S)

Kandidat till Ystads kommunfullmäktige för Socialdemokraterna    

Karl Pettersson

 

Sidan uppdaterades senast: 2014-02-14 16:58