Arenabygget

 

 

Nicklas Ljungström (MP) försöker glida undan.

Det jag skrev i min förra insändare var vad som hände på sammanträdena då vi behandlade ett remissförslag på 420 miljoner och ett alternativt förslag på 365 miljoner. Det ingår c:a 130 miljoner till en renovering av ÖP-hallen som kunde varit igång om inte moderaterna hade kommit med ett helt annat förslag i valrörelsen 2006. Det är viktigt att innevånarna får veta hur det verkligen var och inte bara genom ett protokoll.

 Niklas Ljungström säger att jag fokuserar på Femklövern, det är riktigt för vad jag vet är ni den styrande majoriteten i Ystad Kommun.  I denna majoritet ingår miljöpartiet. Ni måste väl ha fullständig insyn i arenafrågan, vilket både ni och socialdemokraterna har saknat tidigare.

Du väljer att tala om en hög driftskostnad på 40 miljoner, den blir för anläggningarna 27 miljoner mer än nuvarande driftskostnad för remissförslaget och 24 miljoner mer för alternativförslaget.

 Ni i Femklövern har också tillsammans dragit igång skattehöjningsdebatten, så det är ett dåligt försök att måla upp ett scenario att vi inom socialdemokraterna skulle vilja satsa mindre på vård- och omsorg, skola och miljöpolitik.

Ljungström (MP) får läsa igenom budgeten en gång till, så ser han att s-förslagen innehåller mer pengar till vård, skola och miljö.

Jag måste också beklaga ditt billiga trick att försöka spela ut kommuninnevånarna mot varandra. Ja, kommunalskatten betalas efter samma procentsats, men den som har hög inkomst betalar mer. Allt går inte tillbaka till kommunen, utan det finns ett utjämningssystem mellan kommunerna.

Det har varit en mycket dålig styrning från majoriteten i denna stora investeringsfråga. Det var inte länge sen ni föreslog att badhuset skulle ligga i hamnen (och då fanns det ingen prutning på något innehåll). Miljöpartiet tyckte senare också att hela upphandlingen skulle göras om och då med risk att man skulle fördyra hela projektet.

Du tackar Kristina Jönsson (M) för att ha väckt förslaget att slopa hela äventyrsdelen. Men sanningen ligger nog närmare att hela den borgerliga gruppen höll på att spricka. Så var det med den enigheten som Kristina Jönsson (M) och Mats Johnsson (FP) försökte visa i sin insändare.

Lasse Wollin (S)

-------------------------------------------------------------------------

 

Ystad Arena

 

Kent Mårtensons svar till Kristina Jönsson och Matts Johnsson

Barnfamiljerna får nobben av M-alliansen

I sitt försvarstal, för det får debattinlägget karakteriseras som, framför Jönsson (M) och Johnsson (FP) inte mindre än 11 gånger kritik mot Socialdemokraterna. Det hade varit klädsamt om ni haft förmågan att fundera över m-alliansens ansvar när det gäller undermåliga underlag och kalkyler och en rakt igenom klantig hantering av hela arenafrågan.  5 års velande och oförmåga har kostat skattebetalarna 6 miljoner. Kan M-alliansen pedagogiskt förklara detta eller gör ni som vanligt, skyller på socialdemokraterna?

Vi håller med om att de två förslagen som presenterades, ett remissförslag på 420 miljoner och ett alternativförslag på 365 miljoner, låg på en mycket hög investeringsnivå. Men att anklaga socialdemokraterna för att vara oansvariga, när ni själva tagit fram kalkylerna, tar väl ändå priset. Sanningen ligger nog snarast i att ni själva inte haft kontroll över kostnadsbilden, utan i flera år kört fram glädjekalkyler. Nu har tiden hunnit ifatt er och när de verkliga kostnaderna presenterades fick ni stora skälvan. I ren desperation tog ni fram ett nytt förslag, som ingen vet vad det innehåller och långt mindre vad det kommer att kosta. Det är detta som M-alliansen kallar för ansvar, vi menar att det är häpnadsväckande dålig hantering. En investering av den här storleken måste hanteras seriöst och föregås av noggranna kalkyler och kostnadsberäkningar. Därför blir det något av ett slag i luften att börja prata om en skattehöjning och vad denna innebär, när M-alliansen inte ens vet vad deras slutnota blir. Samtidigt som de är väldigt säkra på att remissförslaget, deras eget förslag, innebär en skattehöjning.

Remissförslaget tar sin utgångspunkt i två faktorer, dels driftkostnaderna, där socialdemokraterna anser att möjligheterna till intäkter är betydligt större  än i alternativförslaget. M-alliansens nya förslag ger ännu sämre möjligheter till intäkter, men kan i nuläget inte bedömas, eftersom det saknas kalkyler.

Vi bedömer också att möjligheten till nya besökare ökar med remissförslaget. Det sätter Ystad på kartan och lockar även nya presumtiva invånare. Då ska vi också ha i minnet att det I Surbrunnsområdet ska byggas en helt ny stadsdel med mellan 1000-1500 bostäder. I detta område ska arenan och badhuset bli flaggskeppet, den nya mötesplatsen.

I sitt försvarstal ger M-alliansen uttryck för en rädsla för konkurrens. I alla andra sammanhang är detta positivt och ett honnörsord, nu, blir det plötsligt negativt med konkurrens. Har det gått så långt att ni inte själva har orken att fatta beslut, utan tittar först vad grannen gör.

Detta får oss osökt att tänka på Kristina Jönssons (M) ledare i tidningen ”I Ystad”.  Rubriken var ”Nytänkande – nödvändigt för vår framtid”. Var dessa ord bara läpparnas bekännelse, eller stundens ingivelse.

Kent Mårtensson (S)

Oppositionsråd

---------------------------------------------------------------------------------

 

 

Förvirring i femklövern kring

 arenafrågan!

Nyligen samlades kommunstyrelsen och skulle då besluta om ”arenan”, en av de största investeringar som behandlats i Ystad. Det fanns två alternativ enligt  funktions-programmet, ett remissförslag på 420 miljoner och ett alternativt förslag på 365 miljoner att ta ställning till.

När debatten pågår vill Nicklas Ljungström (MP) helt plötsligt bara renovera ÖP-halllen och göra om upphandlingen på badhuset, han vill ha ett ”grönare” alternativ. Det som fanns med redan i programmet var inte tillräckligt. Anders Evander (KD) hade hellre sett en alternativ placering av arenan. Eva Bramsvik (C) vill ansluta sig till remissförslaget som även Kent Mårtensson (S) har förordat. Kristina Jönsson (M) och Hans Hultèn (FP) har förordat det alternativa förslaget. Jan-Åke Isacsson (SD) har inte hunnit förankra alternativen i sin grupp.

Då nu denna ”splittring” i femklövern har uppstått så väljer de att bordlägga frågan. Ett nytt kommunstyrelsesammanträde sker på tisdagen nästkommande vecka. Då vi kommer in ser man en blek och lågmäld majoritet som tydligen sent på fredagen hade enats kring ett hastigt framkastat nytt förslag från Nicklas Ljungström (MP). Detta förslag innebär att man slopar äventyrsdelen helt.

Det fanns varken projektledare eller ekonomer med på sammanträdet, alltså vi fick bara en tillhöftad beräkning från femklövern, inga kalkyler alls. Eftersom frågan hade bordlagts och skulle återkomma i samma skick så liknar detta ett nytt förslag som skiljer sig helt från det andra. Detta kan ifrågasättas enligt kommunallagen.

Det har tidigare pratas om att vi skall locka fler innevånare till Ystad Kommun och även i de föreslagna målen från majoriteten står det att vi skall vara en attraktiv kommun. Då kan man lätt konstatera att detta förslag är inte rätt väg att gå. Nu låser man sig för lång tid framöver för att ett äventyrsbad skulle kunna bli verklighet i Ystad.

 Ystads Simsällskap utrycker att detta förslag blir sämre för deras del, eftersom fler badgäster skall dela bassängen med olika aktiviteter. Ungdomarna och familjer blir också de stora förlorarna.

Undertecknad sitter själv med i den nya fritidsberedningen som tydligen varit mycket svår att starta upp för BUN:s ordförande Jan Erlandsson (C). Vi skulle vara med i strategiska frågor, men har inte överhuvudtaget fått var med i denna stora fråga. Jan Erlandsson (C) har själv tidigare på Centerns hemsida presenterat ett avancerat förslag till arena där även ishall fanns med. Man kan konstatera att i dagsläget finns inte mycket kvar av deras förslag. De har nu tydligen gett upp detta förslag.

Avslutningsvis kan vi konstatera att hela arenafrågan har skötts mycket dåligt av majoriteten. Den största missen var att inte ta in en projektledare direkt. Att benämna anläggningen som en  Arena verkar nu vara ett för stort ord att använda idag, det vi ser nu är en upprustning av ÖP-hallen och ett uppfräschat Fritidsbad.

Lasse Wollin (S)

---------------------------------------------------------------------------------

Ystad Arena

Svar till Kristina Jönsson och Matts Johnsson

Barnfamiljerna får nobben av M-alliansen

I sitt försvarstal, för det får debattinlägget karakteriseras som, framför Jönsson (M) och Johnsson (FP) inte mindre än 11 gånger kritik mot Socialdemokraterna. Det hade varit klädsamt om ni haft förmågan att fundera över m-alliansens ansvar när det gäller undermåliga underlag och kalkyler och en rakt igenom klantig hantering av hela arenafrågan.  5 års velande och oförmåga har kostat skattebetalarna 6 miljoner. Kan M-alliansen pedagogiskt förklara detta eller gör ni som vanligt, skyller på socialdemokraterna?

Vi håller med om att de två förslagen som presenterades, ett remissförslag på 420 miljoner och ett alternativförslag på 365 miljoner, låg på en mycket hög investeringsnivå. Men att anklaga socialdemokraterna för att vara oansvariga, när ni själva tagit fram kalkylerna, tar väl ändå priset. Sanningen ligger nog snarast i att ni själva inte haft kontroll över kostnadsbilden, utan i flera år kört fram glädjekalkyler. Nu har tiden hunnit ifatt er och när de verkliga kostnaderna presenterades fick ni stora skälvan. I ren desperation tog ni fram ett nytt förslag, som ingen vet vad det innehåller och långt mindre vad det kommer att kosta. Det är detta som M-alliansen kallar för ansvar, vi menar att det är häpnadsväckande dålig hantering. En investering av den här storleken måste hanteras seriöst och föregås av noggranna kalkyler och kostnadsberäkningar. Därför blir det något av ett slag i luften att börja prata om en skattehöjning och vad denna innebär, när M-alliansen inte ens vet vad deras slutnota blir. Samtidigt som de är väldigt säkra på att remissförslaget, deras eget förslag, innebär en skattehöjning.

Remissförslaget tar sin utgångspunkt i två faktorer, dels driftkostnaderna, där socialdemokraterna anser att möjligheterna till intäkter är betydligt större  än i alternativförslaget. M-alliansens nya förslag ger ännu sämre möjligheter till intäkter, men kan i nuläget inte bedömas, eftersom det saknas kalkyler.

Vi bedömer också att möjligheten till nya besökare ökar med remissförslaget. Det sätter Ystad på kartan och lockar även nya presumtiva invånare. Då ska vi också ha i minnet att det I Surbrunnsområdet ska byggas en helt ny stadsdel med mellan 1000-1500 bostäder. I detta område ska arenan och badhuset bli flaggskeppet, den nya mötesplatsen.

I sitt försvarstal ger M-alliansen uttryck för en rädsla för konkurrens. I alla andra sammanhang är detta positivt och ett honnörsord, nu, blir det plötsligt negativt med konkurrens. Har det gått så långt att ni inte själva har orken att fatta beslut, utan tittar först vad grannen gör.

 

Detta får oss osökt att tänka på Kristina Jönssons (M) ledare i tidningen ”I Ystad”.  Rubriken var ”Nytänkande – nödvändigt för vår framtid”. Var dessa ord bara läpparnas bekännelse, eller stundens ingivelse.

Kent Mårtensson (S)

Oppositionsråd

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2011-09-21 09:53