Alliansen styr vidare i Ystad

Alliansen styr vidare i Ystad

Efter många om och men står det nu klart att alliansen kommer att styra i Ystad kommun de närmsta fyra åren. Det är moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Centern och Miljöpartiet som tillsammans är en allians och har kommit överens om att styra Ystad.

I tidningsartiklarna i Ystad Allehanda går det att läsa om några saker som alliansen vill göra. Ett av dessa som jag tycker är bra och steg i rätt riktning är att man tänker minska på barngrupperna inom förskolan. Äntligen har alliansens olika partier tagit till sig vår kritik mot hur förskolan behandlas i kommunen. Det är tack vare att vi har lyft upp förskolan på den politiska agendan och kommit med skarpa förslag som alliansen nu får ta tag i det hela.

Dock anser jag att även om steget är rätt så är det en för liten satsning. Här hade man kunnat minska på barngrupperna mer och samtidigt lovat att mer förskolepersonal skulle anställas. Ambitionsnivån från alliansen är med andra ord lägre än vad vi socialdemokrater vill. Förskolan i Ystad behöver bli mycket bättre och uppvärderas rejält. Jämfört med andra kommuner i Skåne ligger vi en bit efter. Vill vi locka hit barnfamiljer är det av yttersta vikt att det satsas rejält på förskolan.

För allting börjar i förskolan. Satsar vi på förskolan blir det bättre för våra unga.

Det blåser nya vindar enligt Kristina Jönsson, moderaternas ledare i Ystad och kommunstyrelseordförande, och tänker införa vårdnadsbidraget. Jag kallar inte det för nya vindar utan det är gamla vindar. Till och med kristdemokraternas ledare Göran Hägglund har funderingar på att det förslaget inte längre ska vara en del av partiets politik. Det är konstigt att det införs för det är inte modernt är inte en del av en modern arbetslinjen. Man kan också fråga sig hur Miljöpartiets väljare ställer sig till detta då dessa har en modernt och framtidsinriktat tänkande, vilket vårdnadsbidraget inte är. Det är konstigt att Miljöpartiet har valt att godkänna detta.

En sak som alliansen förtjänar skarp kritik och motstånd mot är idén om att man ska kunna bo permanent i Sandskogen. Sandskogen är en stor skog precis öster om Ystadtätort. En del av den är naturskyddsområde. I skogen finns idag sommarbostäder. Sandskogen är ystadbornas gröna oas som kommuninvånarna är stolta över. Här kan man vandra fritt och man slipper se inhägnader och andra saker som tillhör villaområden. Skogen får själv lov att råda och existera.

Vi vill bevara denna gröna oas i Ystad kommun som sommarstugeområde och strövområde. Den är unik och har ett växt- och djurliv som är väl värt att finnas kvar så ostört det bara går. Området ska bevara sin karaktär och fortsätta vara det sköna och härliga rekreationsområde som vi alla i Ystad kommun uppskattar.

En intressant sak, men samtidigt trist, är att partier som anser sig vara gröna har inga problem med att denna fristad omvandlas till ett område med permanentboende. Det kommer innebära ökad miljöbelastning på området som kommer att få negativa följder av olika slag. Ett konstigt beslut med andra ord som två gröna partier väljer att stödja fullt ut. Det tror jag inte att deras väljare har röstat på.

Det är inte denna väg som Ystad kommun ska ta in i framtiden.

Roger Jönsson
Sidan uppdaterades senast: 2010-11-08 16:19