Hälsoval inte samma som vårdval

Inlägget finns bara på hemsidan då YA har avböjt införande på YA-debatt sidor

Hälsoval inte samma som vårdval
Läsarna av ordväxlingen mellan Thomas Lantz och undertecknade om Hälsovalet på debattsidan i YA den 4 augusti, har all anledning att känna sig förvirrade. Vi hävdar att Lantz ljuger när han påstår att vi socialdemokrater har lovat att förbjuda Hälsovalet. Lantz menar att han inte ljuger och förklarar sig genom att hänvisa till Ylva Johanssons avståndstagande till lagen om valfrihetssystem (LOV), som avser rätt till fri geografisk etablering av bl.a. vårdföretag som finansieras av skattemedel. Detta är något helt annat. När vi pratar om äpplen pratar Lantz istället om päron. Vi vill göra följande förtydliganden.
Hälsovalet i Skåne infördes i bred politisk enighet efter förhandlingar mellan de politiska blocken i Region Skåne. Efter omfattande diskussioner fick vi socialdemokrater ändrat det ursprungliga namnförslaget ”Vårdval Skåne” till ”Hälsoval Skåne”, för att inte förväxlas med Vårdval Stockholm, som är ett annat system. En annan förutsättning för oss socialdemokrater att acceptera det nya Hälsovalet var att det inte skulle vara en fri geografisk etableringsrätt för vårdcentralerna/vårdföretagen i Skåne. Lokaliseringen av vårdcentralerna skulle baseras på en analys av var i Skåne det finns behov av primärvård. Vårdcentralernas vinstintressen skulle alltså inte få vara det enda styrande, utan Region Skåne skulle ha möjlighet att styra verksamheterna till områden där det finns behov av närsjukvård. Detta accepterades av moderaterna i Region Skåne, inklusive 1:e vice ordföranden Thomas Lantz.  Detta är därför inskrivet i styrdokumentet för Hälsovalet, som har namnet, ”Förutsättningar för ackreditering och avtal för vårdenhet i Hälsoval Skåne gällande år 2010”. I kapitel 1.3 står bl.a. att ”Avtalstecknandet föregås av en dialog om geografisk placering som baseras på en analys av behoven i Skåne.” Det ansvariga regionrådet, moderaten Henrik Hammar, har med emfas fört fram detta, även mot den nationella nivån. Vi socialdemokrater tycker att han gjort det så bra att vi i en debatt i regionfullmäktige gett honom särskilt beröm. Thomas Lantz är vice ordförande i regionfullmäktige tillika gruppledare. Vi undrar om Thomas Lantz har en helt annan uppfattning än den övriga moderata gruppen?
Vi frågar oss vad Thomas Lantz har för syfte med att påstå att vi socialdemokrater vill förbjuda Hälsovalet. Är han okunnig i frågan, vilket vi i så fall tycker är oroande, eller vill han slå blå dunster i väljarnas ögon för att vinna billiga politiska poäng?
Stefan Malmberg, ledamot regionfullmäktige, regionstyrelsen(S)
Kent Mårtensson, oppositionsråd i Ystad(S)

Sidan uppdaterades senast: 2010-08-05 16:10