Löften om multiarenan som M vill sopa under mattan


Ronny Nielsen (M) har tydligen lätt för att glömma löften som inte kunnat uppfyllas. Men det finns andra som minns bättre. Fråga föreningarna, de har bättre minne. Löftet om en multiarena ställdes redan innan valet 2006. Enligt uppgift genomfördes till och med ett handslag med föreningarna, som gick ut på att om man röstade på (M) skulle en multiarena byggas.
Intressant är också att Nielsen (M) väljer att blicka tillbaka på mandatperioden 2003-2006 med socialdemokratiskt styre. Det hade varit mer klädsamt om han också hade tagit med den här mandatperioden 2007-2010, då moderaterna själv suttit vid makten. Förmodligen är det inte lika intressant att berätta att ingenting har hänt med ”arenan” under de här fyra åren. Visserligen har ett antal förslag tagits fram, men sedan champagnen var urdrucken, har projektet stått och stampat. Bristen på politisk styrning har varit tydlig och för det nya kommunalrådet Kristina Jönsson (M) har det inte varit ett prioriterat område.
Vi socialdemokrater tror inte att ett projekt av den här storleken, 240 miljoner, går att hantera med ett sammanträde varannan månad. Ska det byggas en ”arena” måste man fokusera mycket mer och lägga tid och kraft på projektet.
Nu har moderaterna hamnat i ett besvärligt dilemma, samtidigt som man lovat föreningarna en ”arena” med en viss utformning, så räcker inte de avsatta pengarna till. Inte ens de medel som moderaterna själva avsatt i budget, räcker till och alternativet är nu att börja pruta och krympa projektet. Självklart skulle detta innebära en stor besvikelse hos både föreningar och allmänhet, det vet naturligtvis Nielsen.
Vi står nu inför faktum att vi ska bygga en ”arena” som ska fungera i minst 50 år. Vi gör den bedömningen utifrån att ”Fritidsbadet” firar 50-års jubileum 2011. Socialdemokraterna anser att vi måste bygga en ”arena” för framtiden, som möter framtidens behov. I det läget anser vi att det kan finnas skäl till en högre investeringskostnad. Men nu måste vi också börja titta driftkostnaden av en ny ”arena”. Det tycker vi är trovärdigt.
I Nielsens artikel nämns ingenting om de moderata ambitionerna. Fyra år har gått sedan ni tog över majoriteten, men fortfarande har ingen spade satts i marken. Hur fräckt är det?


Kent Mårtensson (S)
 
  
  

Sidan uppdaterades senast: 2010-08-27 17:30