Massarbetslösheten

 

I Sverige råder det massarbetslöshet. Sedan februari 2009 har inte arbetslösheten varit under sju procent. Nu varnar Arbetsförmedlingen för att arbetslösheten kommer att stiga under 2012 och 2013. Nivån beräknas hamnar på 7,9 procent för nästa år och 8,5 procent för 2013. Nivåer som är helt oacceptabla för oss i Sverige och visar på att alliansen har misslyckats med sin arbetsmarknadspolitik.

I valet 2006 satte Fredrik Reinfeldt kampen mot arbetslösheten och utanförskapet främst. Det program som skulle åstadkomma detta bygger på tre ben. Det första handlar om att sänka nivån i a-kassan. Tanken är att arbetslösa ska finna det mer attraktivt att söka och ta ett nytt arbete som ligger under den lönenivån de hade innan arbetslöshet eftersom den nya lönen kommer då att vara högre än a-kassan. Utan försämringen av a-kassan uppnås inte de lägre lönenivåerna. Det andra handlar om att satsa på jobbsökande aktiviteter. Utbildning av olika slag och andra satsningar har det skurits ned på då alliansen anser att problemet är att de arbetslösa söker för lite jobb. Det tredje benet handlar om att sänka skatten för den som arbetar. Det ska därmed sända en signal om att den som arbetar får mer i plånboken än den som är arbetslös. För den senare ska det vara mer lockande att arbeta och söka jobb än att vara arbetslös.

Sedan juli i år, då arbetslösheten låg på 7,3 procent, har arbetslösheten sakta men säkert gått upp för att i oktober ligga på 7,5 procent (säsongsrensad) för hela Sverige. En arbetslöshet som nu har börjat att öka igen hela landet, även i Skåne. Arbetsförmedlingen beräknar att arbetslösheten i vår del av Sverige kommer att öka till 9,8 procent under nästa år. Detta drabbar också den lokala arbetsmarknaden i våra kommuner här nere. Människor hamnar utanför arbetsmarknaden och de som redan stod långt ifrån den hamnar än längre bort.

Långtidsarbetslösheten har ökat i Sverige och uppgick till 132 000 personer, cirka 34 procent av alla arbetslösa, i fjol (Ekonomifakta). Siffran har inte sjunkit utan kommer att öka. Ju äldre den arbetslöse är desto större risk att hamna i långtidsarbetslöshet. Regeringen Fredrik Reinfeldts passivitet har gjort att långtidsarbetslösheten fortsätter att öka.

Alliansen med Fredrik Reinfeldt i spetsen har inte gjort något för att bryta massarbetslösheten i Sverige. Programmet är ett enda stort misslyckande. Nu kommer arbetslösheten att öka igen och regeringen står handfallen inför detta. Vi måste ta kampen mot arbetslösheten på allvar och inse en gång för alla att det råder massarbetslöshet i Sverige. Alliansens politik klarar inte av att bryta detta. Det behövs med andra ord en ny politik med jobben och kampen mot arbetslösheten i centrum.

Roger Jönsson (S)

Ersättare till riksdagsledamot

Ystad

Sidan uppdaterades senast: 2011-12-21 17:11