Moderaterna nedrustar Ystad Sjukhus

Borgerliga nedrustningen i Skåne är ca 150 sängplatser vilket motsvarar ett litet Sjukhus.

Förekomsten av cancer i befolkningen kommer enligt prognoserna att ha fördubblats fram till år 2030. Den allra bästa vården i regionen är ett måste för oss Socialdemokrater och ska finnas tillgänglig för alla svårt sjuka människor. Utvecklingen inom cancervården, där nya behandlingsmetoder och läkemedel utvecklas i snabb takt måste komma alla hårt drabbade till godo. Om vi vill skapa goda förutsättningar för detta och sedan få en god eftervård och kontroll, är det av största vikt att vi betalar våra skatter. Skatter och en god likvärdig sjukvård för alla hör ihop. Vi Socialdemokrater prioriterar mer resurser till vården medan den moderatledda alliansen i Region Skåne prioriterar nedskärningar och sänkta skatter. Om vi vill ha lägre skatter går det ut över den allmänna välfärden. Hur mycket av de framtida behoven ryms och klaras av när Moderaterna sänkt skatterna färdigt ned till den nivå de vill? Hur mycket av kärnan i vården räcker de pengar som finns kvar, om vi själva inte ska betala en stor del av vår framtida vård genom dyra försäkringar och egen plånbok? På Ystads Sjukhus invigdes en modernt utrustad mammografienhet - kostnad ca 14 miljoner kronor - för två år sedan med kunniga läkare och personal. Efter ett år monterades verksamheten ner och flyttades till Centralsjukhuset i Kristianstad. Dåvarande kommunalråd i Ystad - Thomas Lantz (M) - numera verksam som politiker i Region Skåne , menade att det ändå varit en god investering. För vem undrar man? Inte för skattebetalarna i alla fall, och än mindre för de människor som ska transporteras till Kristianstad för bröströntgen. Vi Socialdemokrater vill stoppa fortsatta nedskärningar och i stället utöka resurserna för en bättre vård. Vi vill att mammografi och cellprovstagning ska vara kostnadsfria. Vi vill att alla män ska informeras om möjligheten till PSA- prov. Om den moderatledda alliansen i Region Skåne fritt får härja vidare fyra år till är jag rädd att det inte längre finns mycket kvar av Ystads sjukhus. Kent Wallin

Sidan uppdaterades senast: 2010-09-12 19:10