Politikerutfrågning på Stortorget

 

Ola Tedin Ystad Allehanda höjde valtempen på partiföreträderna

 

Alla skulle ge sin framtidsvision för Ystad men det blev mest en blick i backspegeln.

 

Först ut var Pensionärspartiets Henry Mattson. Ola Tedin påpekade att partiet hade fått 100% . utdelning på sina motioner , en säger en ( 1) om en boulebana. Ja detta är vad Alliansens stödparti har bidraget med under 4 år. Det Henry Mattsson inte nämnde var att han även röstat nej till ett trygghetsboende för att förslaget kom från Socialdemokraterna. Detta är vad hans väljare har fått i utbyte från honom i 4 år.

 

Näste man ut var Miljöpartiets Nicklas Ljungström. Hans vision med att utveckla Ystad var att bygga på nuvarande bangården och att ställa högre miljökrav hamnen och dess kunder.

Att Ystad har en fin kust vet vi men att jämföras med stora barriärrevet är verkligen att ta i.

På frågan om framtida allianser så blev det ett stort velande utan ett klart ställningstagande.

 

Socialdemokraternas Kent Mårtensson fick frågan vad som var viktigast för Ystad förutom att få till stånd ett majoritetsskifte , Jobben och enklare regler för näringsliv och medborgare.

Han påpekade den stora betydelsen som Ystad Sjukhus har för hela Ystad regionen vilket är en fråga som ofta glöms bort i valdebatten eftersom nuvarande regionledning har ett omvittnat lågt intresse för Ystad. Ystad Arenans prislapp kom också upp , KM påtalade vikten att ombyggnaden  ryms inom de avsatta 250 mkr  då det finns farhågor att mer skulle drabba idrottsrörelse negativt. Nybyggande av hyresrätter är en förutsättning för en bra utveckling i Ystad , en aktivitet som alliansen under 4 år har förhalat medvetet genom för långa beslutsprocesser.

 

Kristdemokraterna Pernilla Magnusson tyckte att Ystad hade kränkt de boende i Revhusen utan att vilken av de 3 som hon menade. Sin vana trogen så var hamnen en nagel i ögat på Kristdemokraterna. Dom har egna högtflygande planer för världens ände som saknar all ekonomisk realism. Det vore intressant om KD kunde visa upp en enda småbåtshamn av den storleken som dom förespråkar som inte går med stora underskott som skattebetalarna för stå för. Jobben var inte viktigast en framtida etablering av EWP kunde som hon uttryckte det ligga i Köpingebro. I KD  planekonomiska tänkande så behöver man tydligen inte ta hänsyn till vad företaget har för önskemål. Med det synsättet är inte jobben i Ystad viktiga för KD.

 

Centerpartiets Håkan Mattsson ville inte för dagen svara på fråga om Ordföranderummet i Gamla rådhuset vilket skall hanteras på kommande fullmäktige möte. Håkan räknade med att Centern skall öka sin representation från 4 till 6 mandat. Att vara stödparti till Högern är den insatts som dom hittills har bidraget med så det bör vara en önskedröm. Jobbgaranti för ungdomar som skall slussas i i arbetslivet var en idé som han framförde ocjh man kan fråga sig om varför Centern inte drivet detta i sin majoritetsallians. Håkan påpekade att Hamnen var en stor tillgång ekonomiskt för Ystad samt att företagen skulle samarbeta med gymnasieskola ,vilket dom redan gör.

 

Folkpartiet Liberalerna Karin Olsson - Lindström fick frågan av Ola ” vad är folkpartiet”

Svaret var lika otydligt som deras politik vilket inte var något nytt. Annars var kulturen det som fick mest utrymme under hennes 10 minuter. ”Kulturen bär sig alltid den får kosta”.

Men för vem ? Att Ystad Arena skall klara sig med 250 miljoner  var hennes besked.

 

Sverigedemokraternas Jan-Åke Isaksson påpekade att ” vi har blivit mer utvecklade och är inte fientliga mot människor” ?? Den som varit på fullmäktige under dessa 4 åren blev säkert förvånade av detta uttalande. Han tog också äran åt sig för motioner som andra hade lämnat in för SD. Vad han inte behövde berätta om att dom aldrig lagt någon beståndsdel till den kommunala budgetprocessen. Det vet vi som följt dom i Kf.

 

Vänsterpartiet Katrin Harmoni var sin ideologi rak och påpekade att bra och billiga lägenheter är en förutsättning för att vi skall behålla ungdomar i Ystad. Vård skola och omsorg skall drivas utan vinstsyfte eftersom detta finansieras med skattemedel. Arenan är ett skrytbygge som aldrig borde genomföras utan istället skulle man utöka skolidrotten och anställa fler lärare.

 

 

Moderaternas Kristina Jönsson hade som vision att Ystad 2025 skulle ha 75 000 invånare och att detta skulle ske genom kommunsammanslagning. Fördelen med storkommun enligt Moderaterna är att vi då kan ha ”billig skatt” ett nytt uttryck i skattedebatten.

Att de andra delarna av en storkommun kommer att ställa krav på sin andel bortsåg hon ifrån.

Lantmännens kaj med silon skulle bli bostäder. Att nuvarande verksamhet finns behöver man tydligen inte ta hänsyn till . Moderaterna tar inte hänsyn till den företagsverksamhet utan förutsätter diktatoriska övertagande. Att hyreskostnaderna skulle bli astronomiska finns inte i tankarna. Om man inte under 4 år lyckats övertala investerare att bygga på obebyggd mark i tillräcklig omfattning så inser man att det är samma drömmar som presentationen av en ny dyr arena var i förra valets slutspurt , den skulle f.ö inte kosta skattebetalarna något sa Moderaterna med guldbyxorna då.

 

YAs initiativ var bra men ekonomiska följdfrågor på alla löften hade varit nyttig information för åhörarna.

Ystad Allehanda kommer fram till valet att  göra en serie av utfrågningar på olika orter inom Österlen 

 

Kaj Jönsson (S)

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2010-08-09 17:38