Skall vårdbehovet eller plånboken avgöra

Detta inlägg finns bara på hemsidan då YA inte ville fortsätta debatten den här gången.

Behoven ska avgöra vården – inte plånbokens tjocklek

Thomas Lantzs artikel i YA den 28 juli 2010 är en mycket märklig läsning, inte minst de delar som behandlar Region Skåne och sjukvården. Det är oroande att 1:e vice ordföranden i regionfullmäktige är så dåligt insatt att han kommer med direkt felaktiga påståenden om den politik vi socialdemokrater fört och har för avsikt att förverkliga nästa mandatperiod. Lantz skriver att vi socialdemokrater har lovat att förbjuda en ökning av antalet vårdcentraler. Detta är lögn! Lantz vill tydligen trixa med sanningen för att nå politiska poäng. Hälsoval Skåne är en modell som har tagits fram i bred politisk enighet. Vi socialdemokrater har varit mycket drivande för att den vardagsnära vården ska var utformad så att patienten sätts i fokus och att systemet ska vara långsiktigt hållbart, oavsett färg på den politiska majoriteten i Region Skåne.
Thomas Lantz synes dessutom ha en mycket skev bild om situationen för sjukvården i Region Skåne.  Hälso- och sjukvårdens underskott är mellan 500 och 600 miljoner kronor för år 2010. Om den borgerliga alliansen ska klara underskottet i Region Skåne utan skattehöjning, så måste de göra sig av med ytterligare minst 1 000 anställda. Detta måste ske samtidigt som skåningarnas behov av vård växer.
 
Till detta ska läggas att det ekonomiska läget är så ansträngt att t.ex. inom cancersjukvården måste man utifrån budgetförutsättningarna prioritera bland vem som ska få vilken vård. Det finns risk för att det sprids farliga smittor bland de för tidigt födda barnen på grund av att man på neonatalavdelningar tvingas lägga barnen i rum som inte är tillräckligt stora eller anpassade efter isoleringsbehovet. Så mycket som 57 000 skåningar väntar i vårdköer.  Att i ett sådant läge slå sig för bröstet, vifta undan behovet av vårdpersonal och inte ha ett uns självkritik är i det närmaste tragiskt. Vi är övertygade om att skåningarna är mest intresserade av vad vi i de politiska blocken har för avsikt att göra för framtiden, besked som Thomas Lantz inte lämnat i något av sina inlägg.
Vi och det parti vi företräder har en mycket tydlig vision om vart vi vill med den skånska sjukvården, vilket vi redovisar i våra planeringsdirektiv för 2011, avseende Region Skåne. För att ge alla likvärdiga möjligheter till ett gott liv och en trygg och kompetent sjukvård måste vi tillsammans investera i den gemensamma välfärden.  Alla måste bidra efter förmåga.

När människor blir sjuka ska de inte behöva oroa sig för hur kontakten med vården ska bli. I Skåne ska närsjukvården vara välutbyggd och ha rätt resurser att ta emot människor som söker sig dit. Ingen ska bli slussad runt mellan olika kliniker med remisser och kallelser utan få en kontaktväg in till vården. Tiden från första besöket till diagnos och behandling ska vara så kort som möjligt. Vi måste undanröja den stress och oro det innebär att vänta på vård. Cancerpatienter ska snabbt komma till för strålning och operation. I Skåne ska ingen psykiskt sjuk med behov av lugn och ro behöva ligga i korridoren för att det saknas platser. Ingen ska bli utskriven i förtid för att vården saknar personal. Gamla människor ska inte behöva sitta bredvid en avliden maka eller make en halv dag för att hembesöksbilarna inte dyker upp.
I vårt Skåne ska förtroendet för den offentliga vården vara högt och det ska inte finnas någon gräddfil till snabbare behandling för dem som har råd. I Skåne ska vården vara jämlik och behoven styra, inte plånboken.
Vi är redo att anta utmaningen att skapa ett bättre Skåne med hög kvalitet och god  tillgänglighet inom sjukvården.

Stefan Malmberg, ledamot regionfullmäktige, regionstyrelsen (S)
Kent Mårtensson, oppositionsråd, Ystad(S)

 

Sidan uppdaterades senast: 2010-08-04 20:57