Socialdemokraterna satsar 12 miljoner på de äldre och på barnen i Ystad

Socialdemokraterna satsar 12 miljoner på de äldre och på barnen i Ystad

Inför kommande mandatperiod vill socialdemokraterna satsa 12 miljoner på ökad välfärd så att skola och vård kan få efterlängtade förstärkningar och för att ingen personal ska behöva sägas upp. Denna satsning ska ge fler platser i vården och mindre barngrupper i barnomsorgen.

Skolområdet har varit särskilt hårt utsatt för de borgerligas besparingar. Nu måste det till förstärkningar. Därför har vi socialdemokrater gjort särskilda satsningar på detta område. Vi vill ta ett steg vidare och även för grundskolan använda utemiljön som redskap i undervisningen.
För att skapa ett mer rättvist samhälle vill vi att alla elever ska få tillgång till en bärbar dator.
Det livslånga lärandet är en förutsättning i ett modernt samhälle där man under kortare och längre tid kan varva utbildning och jobb.
Ett nytt kunskapslyft måste genomföras för att rusta individer som råkat hamna i arbetslöshet.

När det gäller gymnasieskolan vill vi att framtidens gymnasieskola ska innehålla tydliga satsningar på miljö, internationellt samarbete, hälsa, friskvård och entreprenörskap.

Socialdemokraterna vill, tillsammans med pensionärsorganisationerna, skapa ett seniorernas allaktivitetshus. Det ska ge möjlighet till en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.

Socialdemokraterna vill att valfriheten för de äldre ska inriktas på möjligheten att välja den insats individen behöver och då ska det offentliga alternativet vara det bästa. Det ska vara en självklarhet att duscha när man vill, ta en promenad eller delta i kulturarrangemang.

Trygghetsboenden med tillgång till värd/värdinna ska erbjudas både i staden och på landet.
Vi vill införa ett pensionärskort på stadsbussarna för den som är äldre än 70 år och som gör det möjligt att åka gratis på bussarna vid lågtrafik.

Fler bostäder måste byggas, bostäder med varierad upplåtelseform. Kön ringlar nu lång till en ny bostad i Ystadbostäder och speciellt besvärligt är de för unga att skaffa en bostad.
Förslaget, som moderaterna lagt, med att riva kv Lichton med 60 små lägenheter får totalt motsatt effekt, resultatet blir istället färre små lägenheter.

Vi vill, ännu en gång, peka på möjligheterna med området vid Dammhejdan. Här vill vi socialdemokrater bygga trygghets/vård-boende med miljöinriktning. Denna byggnation ska vara blandad med hyres- och bostadsrätter. Ett trygghetsboende ska också byggas i kv Åkerblom, där nu Lantmäteriet finns. I Surbrunnsområdet vill vi planera för byggande av mindre lägenheter. I Svarte och Köpingebro ska ges möjlighet till småskaliga flerfamiljshus.


Ingrid Ek (s)
Roger Jönsson (s)
Kent Mårtensson (s)

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2010-08-11 21:21