(S)verige är fantastiskt!

(S)verige är fantastiskt!
Jag har efter många års värk och smärta fått den stora möjligheten och förmånen att genomgå en steloperation i ryggen. Vägen till operationen var inte enkel och föregicks av flera läkarbesök och lång tids regelbunden sjukgymnastik.
Tack och lov var det lång väntetid till operationen, så att jag i god tid kunde planera och förbereda tiden efter operationen som bl.a. innebär att jag inte får och kan sitta på två månader. Utan den långa väntetiden hade risken varit att jag tagit ett förhastat beslut och kanske inte varit redo. Att rehabilitera sig efter en operation kräver ett stort egen ansvar och är inte bara sjukvårdens ansvar. Tiden på sjukhuset var fantastisk. Jag fick mycket god omvårdnad av snäll och vänlig personal dygnet runt, de t.o.m. sjöng för mig på min födelsedag! Jag fick smärtstillande, omplåstring, hjälp i duschen samt hjälp med på och avklädning. Dessutom fick jag välja vilken mat jag ville bli serverad och inte nog med det utan på kvällskvisten serverades dessutom mycket goda smörgåsar.
Vi ska vara rädda om och bevara vår goda sjukvård och den välfärd vi har idag. Eftersom den är skapad av socialdemokratin är den idag en allmän rättighet för alla oavsett inkomstnivå. Det medför att alla människor har rätt att få den sjukvård de behöver vilket förhoppningsvis leder till att de kan fortsätta utföra sina arbeten. Det kan inte vara meningen att sjukvården ska urholkas så att den ska bekostas av den enskildes försäkringar och liknande. I så fall skulle endast höginkomsttagare ha råd att bli opererade. Ingen skulle kunna komma för att tömma deras papperskorgar och städa deras golv. Ingen skulle heller kunna ge den omvårdnad deras föräldrar kan behöva eller ge deras barn skolning genom barnomsorg och skolväsende. Jag är säker på att alla gynnas av det välfärdssystem som är uppbyggt och till för alla. Ett helhetssystem som gynnar den enskilde men som också ser till att helhetssamhället fungerar. Egoismen och blåtänk fungerar inte i detta sammanhang. Och det för mina tankar till att alla egentligen är socialister i tanken. Ingen vill bli lämnad och utelämnad helt till sin egen inkomst och förmåga. Det är fantastiskt och underbart att vi solidariskt kan ställa upp för varandra när behov uppstår - genom skattekronan. Betyder detta då att alla är socialdemokrater – ja i min värld är det så. Det skulle dock vara alldeles för tråkigt om alla erkände det för då skulle vi socialdemokrater inte ha så mycket att utveckla och det skulle inte finnas någon kamp inför valet – hu så tråkigt. Jag har varit med i många valkampanjer och sett hur bland andra mina föräldrar var med och kämpade för att skapa en del av det välfärdssystem vi har idag. Valutgången är aldrig förutbestämd och det är alltid lika spännande. Alliansen blir dessutom mer och mer skickliga i sin marknadsföring och att få deras politik att se ut som om den gynnar även de som har det lite svårare än andra. De vänder sig också till våra unga samhällsmedborgare som väljer för första gången och inte alltid har förmågan att se helheten i samhället. Vi når dessvärre inte så långt med egoistiskt tänkande. Vi har en gemensam framtid och tillsammans klarar vi av att driva vårt land till fantastiska mål.
.
Cecilia M-(S)värd

Sidan uppdaterades senast: 2010-07-12 21:59