Vi prioriterar jobben

                                                         2010-06-16

Vi prioriterar jobben och välfärden före skattesänkningar

Genmäle till Thomas Lantz debattartikel i YA den 16 juni

 

Thomas Lantz(M) skriver att (S) är ett parti med spenderbyxor och att (M) tar ansvar för 

ekonomin med ordning och reda i finanserna.

 

Vad Lantz glömmer att berätta är att Alliansen tog över regeringsmakten från (S) år 2006, med mycket stora överskott i statskassan. Han glömmer också att berätta att Alliansen sålt av gemensam egendom i rasande takt, vilket resulterat i miljardintäkter.

 

Alliansen har sänkt och fortsätter sänka skatterna i en omfattning som saknar motstycke, utan att berätta hur detta ska betalas. De offentliga finanserna är nu på väg att urholkas. Stora överskott har under mandatperioden förbytts i lika stora underskott. Lantz har förmodligen förträngt att samtliga borgerliga regeringar i modern tid, har efterlämnat en svensk ekonomi i spillror. Vi socialdemokrater har haft det tvivelaktiga nöjet att städa upp efter borgerlighetens misskötsel av ekonomin. Senast var det Göran Persson som fick ta i med hårdhandskarna, vilket var kännbart för många svenskar. Historian är tyvärr på väg att upprepas.

 

Lantz säger också att ekonomin är god i Region Skåne. Lantz glömmer att berätta att detta främst beror på statliga tillskott av engångskaraktär. Han glömmer också att berätta att underskottet i sjukvården innevarande år är ca 600 miljoner kronor, att antalet sjukvårdsanställda minskat med 1300 sedan 2007 och att antalet vårdplatser minskat med 150. Detta motsvarar nedläggningen av ett medelstort skånskt närsjukhus.

 

Vi socialdemokrater anser att jobben – inte skatterna – är valets viktigaste fråga.

Vi vill att Sverige ska tillbaka till överskott och starka offentliga finanser.

Därför vill vi satsa på investeringar i bl.a.:

-         Välfärden, genom att satsa 12 miljarder kronor till sjukvård, skola och omsorg.

-         Ungdomarna, 100 00 fler jobb, praktik- och utbildningsplatser, borttagande av arbetsgivaravgiften för de som anställer en ung arbetslös, slopande av regeringens aktivitetsförbud.

-         Grön omställning, som modern transportinfrastruktur, utökat ROT-avdrag till flerfamiljshus, nytt klimatinvesteringsprogram.

-         Bostäder särskilt hyresrätter, genom att införa ett investeringsstöd till nybyggnad, modernisering av miljonprogrammen.

-         Utbildning, genom 44 000 utbildningsplatser i högskolan, vuxenutbildningen och den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen. När lågkonjunkturen är över ska människor vara rustade med kunskap.

-         Ökad konkurrenskraft, genom sänkta arbetsgivaravgifter för små företag, skapa en riskkapitalfond på 5 miljarder till teknikintensiva företag.

 

Vi socialdemokrater vill arbeta oss ur krisen, inte göra stora skattesänkningar till dem som redan har fått mest. Här går skiljelinjen mellan de politiska blocken.

 

Valet i höst är ett vägval mellan två olika samhällsmodeller – en rödgrön satsning på fler jobb och social rättvisa eller fortsatt ökade klyftor med den borgerliga alliansen.

 

Stefan Malmberg, ordförande, socialdemokraterna i Ystad

Kent Mårtensson(S), oppositionsråd, Ystad

 

Sidan uppdaterades senast: 2010-06-21 17:30