Motioner till Partikongressen och Distriktskongressen 2015

Förstärkt samarbete för en effektivare arbetsmarknadspolitik
Inskickad som Arbetarekommun. Skriven av Allan Waktmar

Socialdemokratin, en folkrörelse med samtal om framtiden.  
Inskickad som Arbetarekommun. Skriven av Bo Widegren, Örjan Bergils, Margaretha Gundel, Dan-Peter Nilsson, Jasenka Mauzer Åkerlund, Ros-Marie Johansson

Framtidens jobb kräver en bra företagshälsovård  

Inskickad som Arbetarekommun. Skriven av Dan-Peter Nilsson

Framtidens arbetsmarknad för alla 
Inskickad som Arbetarekommun. Skriven av Cecilia Magnusson-Svärd

En effektivare arbetsmarknadspolitik 
Inskickad som Arbetarekommun. Skriven av Shukrije Pllashniku

Aggregering av idéer inom partiet  
Inskickad som Arbetarekommun. Skriven av Kenny Fransson

Framtidens folkrörelse bör bli en fredrörelse - Fred är bara möjlig om vi börjar hos oss själva.  
Inskickad som Arbetarekommun. Skriven av Bo Widegren

Ytterligare ett par motioner är inskickade, dock som enskilda, personligt för motionsskrivarna.

Sidan uppdaterades senast: 2015-03-21 20:06