Vad betyder 1%?

Ett övergripande mål för Ystad är en befolkningsökning på 1%. Befolkningsökningen innebär fler som betalar skatt i kommunen, vilket gör att vi får mer resurser att ge hela befolkningen ännu mer service.

Naturligtvis finns det många som vill flytta till vår underbara stad, men då måste vi ge möjlighet till detta. Bristen på bostäder är stor så det är ett grundläggande arbete som måste ordnas. Detta och mycket mer visas i nedanstående lista på vad vi kommer att göra för att uppnå 1% befolkningsökning:

Ledning och Utveckling

 • Beslut om framtagande av handlingsplan för samverkan mellan skola, näringsliv och kommun
 • Skapa förutsättningar för introduktionsanställningar
 • KS beslutar om handlingsplan utifrån det övergripande samordningsansvaret
 • G:a Rådhuset - ny mötesplats
 • Minst 50 företagsbesökSkapa en process för att samverka över förvaltnings- och bolagsgränserna i komplexa företagsärenden

Kultur

 • Införa kulturgaranti eller motsvarande på gymnasieskolan.
 • Fler kulturarrangemang för ungdomar i samverkan med andra organisationer.
 • Ökad samverkan med LoU och filmstrateg i YK samt Film i Skåne

Utbildning

 • Surbrunnskolan ska vara klar till höstterminen 2018.

 

Samhällsbyggnad

 • Nämnden ska ta fram 7 antagna/godkända detaljplaner och möjliggöra 150 nya bostäder per år under mandatperioden 
 • Nämnden ska försälja 5.000 m2 industrimark 2015 och förbereda för en försäljning av 15.000 m2 2017 och framåt
 • Nämnden ska utreda möjligheten med ett naturrum/kulturrum i Kåseberga
 • Tillhandahålla fastigheter, mat och lokalvård som tillgodoser skolans och omsorgens behov och måluppfyllelse samt främjar kommunens ekonomiska och miljömässiga mål
 • Vid planerad nybyggnation i nämndens regi ska möjligheten till konstnärlig utsmyckning beaktas

Socialnämnden

 • Medverka till att medborgarnas olika behov av specialanpassade bostäder kan tillgodoses

 

Myndighetsnämnden

 • Nämnden ska främja och verka för det bostadspolitiska målet – 150 nya bostäder ska byggas under året.
 • Nämnden ska klara 5 veckors handläggningstid för 100 % av delegationsärenden som är i enlighet med detaljplan och som är kompletta
Sidan uppdaterades senast: 2015-03-22 08:55