Vad betyder kommunens nya mål för mig?

Målen är klara, men vad kommer verkligen att hända under mandatperioden? Här kommer några exempel på saker som redan är beslutade:

 


 • Skola vid Surbrunn ska vara klar till höstterminen 2018.
 • Mötesplats Ystad  öppnas i G:a Rådhuset för Ystads Näringsliv.
 • Fler kulturaarrangemang för ungdomar. Mer arbete med film.
 • Fibernätet byggs ut på landsbygden och i staden.
 • Grön flagg eller liknande ska gälla för 70 % av kommunens utbildningsverksamheter.
 • Möjligheten till spontanidrott och ökad fysisk aktivitet för alla åldrar ska förstärkas.
 • Möjliggöra 150 nya bostäder per år under mandatperioden.
 • Erbjuda kulturupplevelser inom Social Omsorgsverksamheter.
 • Stärka och säkra kvinnojoursverksamheten.
 • Max 5 veckors handläggningstid för delegationsärenden som är i enlighet med detaljplan och som är kompletta.
 • Halvering av ungdomsarbetslösheten.
Sidan uppdaterades senast: 2015-03-22 08:26