Brottsoffer- och kvinnojouren fyller en viktig funktion

Strax innan valet i september signalerade kvinnojouren i Sydost att man var i akut behov av pengar. Behovet uppskattades till ca 500000 kronor för att kunna driva verksamheten vidare. Utan det här tillskottet av medel, var alternativet att lägga ner kvinnojouren, som årligen hjälper ca 500 kvinnor.

Anledningen till den prekära situationen var att socialstyrelsen minskat sitt årliga stöd med 700000 kronor.

Det är därför av helt avgörande betydelse att kommunerna i sydost nu väljer att satsa de medel som krävs för att verksamheten ska kunna fortsätta. Med få anställda och ett stort mått av ideellt arbete drivs en verksamhet som hjälper och stöttar framförallt kvinnor som blivit utsatta för våld, eller som riskerar att bli det. Tillgången och närheten till hjälp är i detta sammanhang närmast en avgörande faktor.

Det är inte ovanligt att det också finns barn med i de här våldssituationerna. Med tanke på hur detta kan påverka barnens egen uppfattning om hur man löser konfliktsituationer i vuxenlivet, är tidiga insatser av största vikt.

Både regeringen och den nya majoriteten i Ystad har i respektive budgetförslag aviserat att man tänker satsa på kvinnojourerna. Det är inte svårt att inse att besparingar inom detta område riskerar att drabba dem som är mest utsatta.

 

Kent Mårtensson

Ingrid Ek

Sidan uppdaterades senast: 2014-12-24 00:28