Ledare: Vi tillsammans - solidaritet

Nu i december har jag varit med i en skallgång och sök efter ett par hundar som försvann från sin ägare. Vi var en större grupp som gemensamt organiserade ihop oss och som begav sig ut för att leta efter dem. En solidarisk handling där vi ställde upp för att hjälpa en vän i nöd och ett par hundar i behov av att komma hem igen.

Vårt samhälle är uppbyggd på alla solidariska handlingar som vi gör gentemot varandra. Det handlar exempelvis om att vara med och betala skatt. Genom den bidrar var och en av oss till förskolan, utbildning, vård och omsorg med mera. Vi gör det för att på det sättet hjälper vi varandra i olika delar av våra liv. På det sättet skapas en samhörighet där den som får hjälp är i sin tur beredd att hjälpa andra.

Andra solidariska handlingar är att hjälpa och stötta vänner som befinner sig i livskriser eller situationer i livet där det behövs det där lilla extra. Vi är måna om varandra och jag tror att de flesta av oss frågar våra vänner när vi möter dem hur det är med dem. Inte bara av artighet utan också av en genuin vilja att veta hur de mår och att de faktiskt har det bra.

Valet den 22 mars handlar om vilket samhälle vi ska ha i Sverige. Ska det vara ett solidariskt samhälle där vi ställer upp för varandra, kämpar för trygghet och att människor ska ha möjligheter i livet eller ska det vara ett samhälle där var och en lämnas till att själva klara sig? Det kan handla om att vi måste skaffa oss egna sjukvårds- och äldreomsorgsförsäkringar och liknande. Något som inte alla kan eller får på grund av ärvda sjukdomar, inte har tillräcklig inkomst eller har längre perioder av arbetslöshet eller sjukdom.

Det är du som avgör hur det ska bli.

Roger Jönsson
Ordförande Ystads Arbetarekommun 

Sidan uppdaterades senast: 2014-12-24 00:51