Socialdemokraternas och Centerpartiets budgetförslag 2015-2018 (förkortad)

En budget för arbete och hållbarhet 

Socialdemokraterna och Centerpartiet eftersträvar ett hållbart samhälle, socialt, ekonomiskt och klimatsmart. Miljöproblem som skapats ska inte lämnas i arv till kommande generationer. Vi anser att människan är aktiv och kreativ och både vill och kan ta ansvar. I demokratisk anda ska samhället utformas så att varje människa kan utveckla sina goda egenskaper och möjligheter. Samarbetspartierna accepterar inte en ekonomisk tillväxt som sker till priset av en förstörd miljö och ett ojämlikt och orättvist samhälle. 

Den demokratiska hållbarheten är ytterligare en viktig del av det framtida samhället. Vi måste vara uppmärksamma på rasism, ojämlikhet och mobbing och vara tydliga med att detta inte accepteras.

Vi vill att Ystad ska minska utsläppen av växthusgaser och stimulera framväxten av nya gröna jobb och ger oss och Ystads företag en miljöprofil som allt fler efterfrågar. 

Högre kvalitet i äldreomsorgen 

Allt fler i Ystad är över 65 år. Detta innebär kommunen måste möta detta med att bygga ut fler särskilda boenden. Kvarboendeprincipen måste vara utifrån den enskildes val, inte utifrån att inga andra alternativ kan erbjudas.

Ett nytt särskilt boende ligger med i den ekonomiska långtidsplanen. En ny form av äldreboende, ett s.k serviceboende, ett mellanting mellan särskilt boende och trygghetsboende. Ett nytt boende kan placeras i området kring Dammhejdan. Närhet till naturen, till butiker och till kollektivtrafik. Här kan rymmas en bra blandning av äldreboende, trygghetsboende, hyreslägenheter och villabyggnation.

Vi vill också bygga om av dagcentralen vid Hyllegatan till LSS-Gruppbostäder.

Valfriheten för de äldre ska öka. De måste själva få välja den hjälp som de vill ha. Det ska vara möjligt att få hjälp med tidningsläsning, gå ut med hunden, gå på teater såväl som att få duscha när man vill. 

De ständiga besparingskraven inom det sociala området har drabbat äldre och sjuka i stor utsträckning. Det är inte rimligt att redan svaga grupper ska få ökade kostnader för trygghetslarm och hjälpmedel.  

Ingen ung ska behöva vara utan jobb

I Ystad är ungdomsarbetslösheten mycket hög. Denna situation är naturligtvis helt oacceptabel och ett slöseri med ungdomars framtidsmöjligheter. Vi måste hitta en modell så ungdomarna kan komma in på arbetsmarknaden och visa vad de kan och att de vill jobba. Ungdomarna måste få stå på egna ben, få riktig lön och möjlighet att planera ett eget liv, utan föräldrars stöd. Att kunna skaffa sig en egen bostad och att bilda en egen familj.

Vi föreslår att en 90-dagars garanti införs i Ystads kommun. Det innebär att ingen ung ska behöva vänta mer 90 dagar på att få jobb eller studier efter att man blivit arbetslös.  

Vi vill också utfärda en garanti för sommarjobb åt ungdomar. 


Bostadsbristen ska byggas bort 

Ystads kommun har behov av fler bostäder. Fler invånare behövs för att finansiera våra investeringar. Fortfarande är dock nivån på byggandet alldeles för låg, i förhållande till det behov som finns. Tittar man på Ystadbostäders hemsida kan man se att det finns över 4000 som står i kö för en lägenhet. 

En levande landsbygd behöver utbyggnad av bredband, tillgänglig kollektivtrafik, säkra vägar och cykelvägar. En särskild satsning med fokus på byarna görs. 


Mindre klasser och mer kunskap 

Socialdemokraterna och Centerpartiet slår vakt om små klasser i förskola och skola. Det ger arbetsro och möjliggör för lärarna att ge eleverna den uppmärksamhet de behöver. Vi vill garantera läxhjälp till de elever som har behov av det. 

Det livslånga lärandet blir allt viktigare i dagens samhälle. Det måste finnas möjligheter till kompetensutveckling inom olika områden för dem som vill byta karriär. För våra ungdomar måste det finnas tillgång till en bred och kvalitetsfylld gymnasieutbildning för att få dem att välja gymnasieskolorna i Ystad. Socialdemokraterna och Centerpartiet vill ge gymnasiet resurser så att ungdomarna upplever skolan som attraktiv och med ett attraktivt utbildningsutbud. 

Sidan uppdaterades senast: 2014-12-24 00:42