Vi socialdemokrater måste kunna debattera invandringen!

Finns det en risk för att extravalet kan bli en folkomröstning om invandringen, som SD vill? Mätningar i opinionen visar att väljarna huvudsakligen intresserar sig för jobb, skola och välfärd. Frågor som SD tycks glömma bort i sin ensidigt invandrarfientliga politik. Men visst ska vi socialdemokrater också kunna tala om EU-migranter och flyktingar.

Vi står för en humanitär människosyn grundad på alla människors lika värde. Flyktingar ska kunna ta sig till vårt land, men på ett sätt som gör det möjligt att få ett värdigt liv. Det är inte humant att låta människor, ofta traumatiserade och ångestfyllda, leva i lång oviss väntan på våra flyktingförläggningar utan psykosocialt stöd och något meningsfullt att göra. Även efter beviljat uppehållstillstånd saknar många fortfarande bostad och jobb.

Därför måste vi kunna tala om hur vi kan förbättra vår migrations- och integrationspolitik för att inte våra invandrare ska bli en tredje klassens medborgare i ett alltmer ojämlikt samhälle. Det handlar bl. a. om att förbättra samordningen mellan olika myndigheter och tydliggöra ansvarsfördelningen. Utgångspunkten måste också vara att ansvaret fördelas på ett solidariskt sätt mellan våra kommuner, och att man så långt möjligt undviker privata aktörer med vinstintressen. Kanske handlar det om storsatsningar för att erbjuda arbete och bostad. Vi behöver forskning kring hur flyktingarna integrerats som t ex kom hit i början av 90-talet under Balkankriget. Parallellt måste Socialdemokraterna verka för en solidarisk flyktingpolitik inom EU.

Vi måste kunna prata om dessa frågor med våra väljare. Visst kan man tala om kostnader. Men framför allt om de vinster som svenska samhället har av en migrationen. Det behövs storsatsningar för att kunna erbjuda arbete och bostad till invandrare såväl som infödda svenskar, inte minst våra ungdomar. Det svenska samhället skulle helt enkelt inte fungera med den typ av politik som Sverigedemokraterna förespråkar. Framförallt får vi inte låta SD äga debattarenan i dessa frågor.

 

Margaretha Gundel

Bo Widegren

Sidan uppdaterades senast: 2014-12-24 00:25