Byggandet av lägenheter slår nytt bottenrekord

Byggandet av lägenheter slår nytt bottenrekord

Ystads kommun har under lång tid varit i behov av fler lägenheter. Enkäter och undersökningar som gjorts visar på ett stort intresse att flytta till Ystad. Det finns inga tomma lägenheter idag och de tillskott som sker fylls snabbt med nya hyresgäster.

Den senaste undersökningen gjord i början av 2011 visar att det är 2900 hushåll som önskar en ny bostad i Ystad. Ett väldigt positivt besked, som också visar att åldersspridningen på intresserade är stor. Den största gruppen utgörs av 80-talisterna, vars antal stiger kraftigt. Det är också intressant att i den nyligen publicerade attitydundersökningen är Ystad attraktivt för barnfamiljer, utifrån perspektiven bra uppväxtmiljö, bra skola och barnomsorg. De lägenhetsstorlekar som efterfrågas mest är 2:or och 3:or och så har fallet varit under lång tid. Man har också undersökt vilken hyresnivå, som man anser sig ha råd med. Den landar mellan 6000 och 8000 kronor i månaden för det stora flertalet.

I januari 2012 fattade kommunfullmäktige beslut om byggande av nya fritidsanläggningar med en investeringssumma på 500 miljoner. Investeringar som medför omfattande driftkostnadsökningar. En del av dessa är inräknande i kommande budget, men fortfarande kvarstår att finansiera ett antal miljoner.

En möjlighet till finansiering är att vi blir fler invånare i kommunen. Med andra ord, vi behöver växa för att kunna klara av våra serviceåtaganden.

Hur ser då aktiviteten för byggande ut i Ystad? Det kommunala bostadsbolaget har ett stort ansvar att bygga hyreslägenheter. Tyvärr, tvingas vi år efter år konstatera att byggandet inte prioriteras i den borgerliga majoriteten. För år 2011 slås ett nytt rekord, ett bottenrekord. Det har endast byggts 4 nya lägenheter, och det är egentligen en ombyggnad. Däremot har Ystadbostäder sålt 69 lägenheter i kvarteret Sadeln.

Socialdemokraterna vill att vi nu omedelbart sätter igång och planerar nybyggnation av hyreslägenheter. Denna nyproduktion bör ske på mark som vi äger, eller har rådighet över. Detta för att undvika en utdragen plan- och byggprocess. Vi menar att det finns behov av minst ett 100-tal nya lägenheter. Varje ny invånare som flyttar till Ystad genererar ca 40 000 kronor. Det kommer att behövas många nya invånare för att klara av både nya fritidsanläggningar och att säkerställa en god omsorg och vård för våra äldre.

 

Kent Mårtensson (s)   

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2012-04-18 17:14