Det behövs nytänkande

Vi socialdemokrater i Ystads kommun säger nej till de förslag till besparingar som har kommit fram

 

 Till Socialnämnden

Socialdemokraterna anser att Ystads kommun befinner sig i en allvarlig situation. Socialnämnden har hamnat i ett läge där människor efterfrågar välfärdens tjänster allt mer samtidigt som nämndens budget inte har blivit större. Det har inneburit att nämnden nu måste genomföra besparingar. Vi socialdemokrater anser att socialnämnden måste ta ett helhetsgrepp om ekonomin, gå ned på djupet och analysera för att på det sättet komma fram till lösningar som fungerar på både kort- och långsikt. Det behövs ett bredare anslag.

Socialdemokraterna föreslår

att förvaltningen får i uppdrag att genomföra utredningar inom nedanstående områden med målet att minska kostnaderna på både kort- och långsikt. Det är:

-         Socialbidraget

-         Placeringar av barn och vuxna

-         Tekniköversyn

-         Fördjupat samarbete med grannkommunerna

-         Lokalöversyn

Vidare vill vi att redovisning sker av

-         Varm mat

-         Ruttoptimering

senast på socialnämndsmötet i november.

Till detta vill vi att förvaltningen får i uppdrag att utreda om det finns möjligheter att öka inkomsterna genom att sälja FOS-platser till andra kommuner.

 

 

Roger Jönsson (S)

Gruppledare för socialdemokraterna i Socialnämnden

Sidan uppdaterades senast: 2012-11-05 09:53