Engagemang mot ungdomsarbetslösheten

Det krävs engagemang mot ungdomsarbetslösheten

Arbetslösheten bland ungdomar ökar katastrofalt. I veckan presenterades nya siffror som visar att nästan var fjärde ungdom står utan jobb. Många har dessutom varit arbetslösa i flera år. Det är en utveckling som inte får fortsätta. Nu måste krafttag sättas in från regeringen för att hejda denna negativa spiral.

Vi minns hur det såg ut under 90-talets nedskärningar, det var de unga som fick betala priset för att rädda krisen. Nu är vi åter i samma skede. De nya jobben dröjer och konjunkturen pekar nedåt. Nya kullar av ungdomar knackar på dörren, men tyvärr stängs den ofta lika snabbt igen.

Siffror som presenterades av SCB visar att tendensen håller i sig. Bland 18-24åringar är siffran för vårt sydöstra hörn av Skåne över 20%. I Ystad landar vi på 22%. Detta är ett slöseri med ungdomars förmåga. Unga människor som inte kan komma in på arbetsmarknaden tappar tilltron både till sig själva och till samhället. Riskerna för att hamna i fel sammanhang ökar och likgiltigheten blir alltmer påtaglig.

Den borgerliga regeringen har pratat mycket om ”arbetslinjen” och fört en hårdför, ibland på gränsen till omänsklig, politik mot arbetslösa och sjukskrivna. För de unga pekar man oftast på nystartsjobb, sänkning av restaurangmomsen och arbetsgivaravgiften som åtgärder. Men statistiken ger sitt obönhörliga svar.  Arbetslösheten ökar!

Reinfeldt (m) vill hellre prata om att höja pensionsåldern, med syfte att fler måste arbeta längre. Ett sådant förslag motverkar snarare ungdomarnas möjligheter att kunna få ett jobb. Som lök på laxen skär regeringen dessutom ner anslagen till gymnasieskolan med 675 miljoner. Det borde vara precis tvärtom, i ett läge med så stor arbetslöshet borde man satsa ännu mer på utbildning. Det är ett faktum att två av de främsta orsakerna till hög ungdomsarbetslöshet är låg och ofullständig utbildning och obefintlig arbetslivserfarenhet. Det behövs ett nytt kunskapslyft för lågutbildade.

Varför inte satsa på en kombination av utbildning och praktik på företagen och i kommunerna. Det här första steget att komma in på en arbetsplats kan vara så avgörande för en ungdom, att få visa vad man kan och att man kan, är så betydelsefullt att vi måste våga ta chansen. Vågar den borgerliga majoriteten i Ystad att ta chansen? Kommer ytterligare resurser att satsas på utbildning och praktik?

Socialdemokraterna anser att vi måste vända på varje sten i syfte att hjälpa ungdomarna att få fotfäste på arbetsmarknaden. Att vänta och se duger inte!

Kent Mårtensson                                                            Adrian Magnusson

Oppositionsråd (S)                                                         Ordförande SSU i Ystad

 

Sidan uppdaterades senast: 2012-03-05 16:19