Enig socialnämnd godtog socialdemokraternas förslag


En glädjande nyhet på den politiska sidan. 

Alliansen köpte vårt förslag i Socialnämnden i Ystads kommun om hur vi ska kunna klara av underskotten för 2013. Istället för att fastna i detaljbesparingar valde vi att peka ut fem områden där vi vill att förvaltningen ska arbeta fram en besparingsplan för hur det ska kunna gå att, både på kort och lång sikt, få ned kostnaderna. Det handlar om

- socialbidragen
- kostnader för placeringar av barn och vuxna
- teknikkostnaderna
- ökat samarbete mellan kommunerna (ett sätt att få ned de egna kostnaderna)
- lokalöversyn

Alliansen ville också ha med att det skulle stå att förvaltningen arbetar vidare utifrån planförutsättningarna och tidiga och samordnade insatser. Detta sista yrkade vi bifall till.

Till detta har vi tidigare lagt förslag om att vi vill ha en total genomlysning av vad distributionen av varm mat kostar kommunen.

Detta är praktisk politik som tar ansvar för både nuet och framtiden samt letar efter den bästa vägen framåt. Det handlar inte om att försämra för medborgarna. Istället handlar det om att tänka nytt och finna nya lösningar. Det finns kommuner runt om i Sverige som arbetar på andra sätt som vi kan hämta inspiration ifrån.

Nu arbetar vi vidare utifrån socialdemokraternas förslag i Socialnämnden."

Roger Jönsson (S)

Sidan uppdaterades senast: 2012-11-16 09:17