Gymnasiekrisen

Massavskedanden visar på en gymnasieskola i djup kris!

Sydskånska gymnasiet är i en mycket djup kris där den politiska majoriteten saknar krisinsikt och handlingsförmåga. Gymnasielever i vår del av Skåne anser att skolor i andra delar av vårt landskap ger dem bättre förutsättningar att få en bra start i vuxenlivet. Majoriteterna som styr i de tre ägarkommunerna saknar denna krisinsikt. Sydskånska gymnasiet är därmed i fritt fall.

Sydskånska gymnasiet har varit en av Sveriges största gymnasieskolor. År 2008 gick 2 817 elever på gymnasiet. I dag har siffran sjunkit till 2 101 elever. År 2015 beräknas 1625 elever att gå på Sydskånska gymnasiet. På åtta år tappar skolan närmare 1 200 elever. Det är en utveckling som visar vilken kris Sydskånska gymnasiet befinner sig i men den krisinsikt som måste medfölja saknas totalt i den politiska ledningen.

Avskeda personal är inget bevis på en stark handling och det löser ingenting. Det drabbar eleverna negativt samt skapar onödig oro hos personalen. De elever som kan väljer därmed att studera i andra skolformer och på andra orter för att de anser att kvaliteten är bättre och det känns tryggare. Avskeda lärare och annan personal som är viktig för eleverna är mer av kosmetisk art och ett sätt att ducka för de tuffare uppgifterna, uppgifter som kräver att Sydskånska gymnasiet utvecklas på allvar.

En del av den utveckling som sker vill man skylla på att antalet ungdomar i gymnasieålder minskar drastiskt i de tre ägarkommunerna. Det är rätt att eleverna minskar men majoriteten i gymnasiedirektionen försöker att anpassa sig efter hur verkligheten ser ut istället för att själva ta kontroll över den och forma utvecklingen. I dag är alla elever i Skåne tillgängliga för Sydskånska gymnasiet. Det måste inses på allvar.

Under ett antal år har den moderatledda majoriteten i gymnasiedirektionen inte klarat av sitt uppdrag i att se till så att gymnasieskolan klarar av framtidens utmaningar och är den utbildningsplats som eleverna mer än gärna vill vara en del av. Majoriteten i direktionen, men även i ägarkommunerna, har visat upp ett svagt ledarskap. Det har gjort att Sydskånska gymnasiet halkar efter och tappar elever till gymnasieskolor i västra Skåne, samt till friskolor.

Det är dags för majoriteten i gymnasiedirektionen och i ägarkommunerna att ta sitt uppdrag på allvar och ta sitt fulla ansvar. Det går inte att skylla på hur verkligheten ser ut utan vill man vara med och ha en gymnasieskola som håller mycket hög klass måste det också investeras rejält i den.

Vi socialdemokrater i Ystad kommun tror på en annan väg där gymnasiet tillförsäkras en klar och tydlig styrning, ordentligt med resurser, en ny och modern organisation och en framtidstro som lockar allt fler elever. Vi ser gymnasiet som en långsiktig social, ekonomisk och utvecklingsmässig investering som gynnar våra ungdomar på bästa möjliga sätt.

Magnus Holst (S) ordinarie ledamot i gymnasiedirektionen

Christina Lönnborn (S) ersättare i gymnasiedirektionen

Roger Jönsson (S) ordförande socialdemokraterna i Ystads kommun

Sidan uppdaterades senast: 2012-02-28 14:33