Köerna växer inom äldrevården

Köerna växer inom äldrevården i Ystads Kommun

Äldrevården i Ystad kommun står nu inför stora och allvarliga problem. Platserna inom särskilda boenden är för få. Köerna växer dramatiskt och även om hemtjänst och hemsjukvård gör en fantastisk insats för att lösa situationen ökar trycket och kraven från anhöriga, dag för dag. Av statistiken kan vi också utläsa att antalet äldre över 85 år ökar för varje år. Enligt socialtjänstlagen måste en kommun planera verksamheten för äldre. Ystads kommun har en äldreomsorgsplan som är reviderades 2010.  Enligt denna plan ska utvecklingen följas och peka ut förändringar i förutsättningarna. Dessa förändringar är verkligen påtagliga i nuläget.

Vi har nu en situation där 45 personer väntar på att få ett boende. Människor som är i stort behov av tillsyn och vård dagligen. Då ska vi också ha i åtanke att många äldre vårdas av anhöriga i hemmet, som gör en fantastisk insats varje dag, 24 timmar om dygnet. De 30 korttidsplatserna, som är avsedda för avlastning och rehabilitering, används dessutom i allt högre utsträckning som permanentplatser, vilket får till följd att en ny bristsituation uppstår och att trycket på anhöriga och hemtjänsten ökar ytterligare.

Det är en ohållbar situation, som med allt fler äldre, tenderar att accelerera om inget görs. Det nya boendet i Västra Sjöstaden med 36 platser blir ett välbehövligt tillskott, men är inte klart förrän om ett och ett halvt år! Alltså tillkommer inga nya platser inom den tidshorisonten. Med en kö på 45 personer är alltså behovet redan idag större än det som planeras vara färdigt om 1 ½ år. Men det går inte att låta äldre människor, med stora omvårdnadsbehov, vänta på en plats i 1 ½ år. Risken är dessutom att Ystad kommun kommer att få betala miljonbelopp i böter för att man inte kan tillgodose behoven av platser. Pengar som istället borde gå till att förstärka äldrevården.

Socialdemokraterna har under flera år fört fram förslaget om att bygga ett kombinerat trygghets- och äldreboende vid Dammhejdan. Detta har tyvärr inte fallit den borgerliga majoriteten på läppen. Nu är det kanske dags att tänka om!

Den borgerliga majoriteten måste börja agera snarast. Medan ni väntar, växer köerna.

Kent Mårtensson (s)  

 

Nybygget vid västra Sjöstaden       

Sidan uppdaterades senast: 2012-01-20 16:49