Motion om barns Rättigheter

Barns rättigheter

Det är vetenskapligt bevisat och väl känt att barn och unga människor som ges möjlighet att vara med, känner sig delaktiga och få möjligheter att utveckla sig också får stora möjligheter att påverka sitt liv.  Unga människor ska få visa det de är bra på och får lov att visa framsteg . Med detta givet finns också förutsättningarna för att de kommer att finna sin plats på arbetsplatser, anta utmaningar osv blir självständiga självförsörjande  vuxna. Detta är en viktig målsättning för alla.

Många föräldrar kommer idag i kläm på grund av sociala nedskärningar och att vårt trygghetssystem urholkas . En urholkning som bara ökar dagligen .
Den socioekonomiska utsattheten drabbar barnen.
En del kostnader som barn har täcks av den norm som försörjningsstödet omfattar, men att vara aktiv handbollsspelare  som Karl som har skrivit motionen har god insyn i. kostnader för detta går utöver alla gränser för vad den normen täcker, listan på de olika utgifterna kan göras lång och för de familjer som inte har någon inkomst kan det kännas ohanterbart. 
unga människor ska inte behöva välja mellan den fina vinterjackan eller art fortsätta med sin idrott. 

Vi ser också i kvällens handlingar att andra kanske drömmer om och vill förverkliga att bli en konståkningsprinsessa såsom kanske Wilma som skrivit medborgarförslag  drömmer om.

Detta är inte möjligt för barn med föräldrar som hamnat i kläm utanför systemet. 
Ska inte alla barn ha samma rättigheter. Jo enligt barnkonventionen är det så och enligt den folkhälsoplanen fullmäktige antog 201301 som vi antagit är detta givet.

Nu handlar det om tillräckligt många för att det ska ha effekt för den enskilde men inte  om så många barn/ ungdomar att kommunens budget kommer att haverera på grund av denna investering . Den ska betraktas som en mycket god investering.
Utanförskapet har ett mycket högre pris
Våra barn tillhör framtiden och de ska vi vara rädda om.Med vänliga hälsningar

Cecilia Magnusson-Svärd
Förtroendevald politiker
Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen
Socialnämnden för
Socialdemokraterna Ystad kommun

Bild på Cecilia och Karl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

till kommunfullmäktige i Ystads kommun

Motion om barns rättigheter

Alla människor behöver känna tillhörighet och bekräftelse. Unga människor i synnerhet behöver detta.
Barnfattigdomen ökar i vårt samhälle och den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar i samma takt.
Barn som lever med föräldrar som inte har någon inkomst och som inte har tillhörighet på ngn arbetsplats, dessa barn hamnar i ett ofrivilligt utanförskap. Barnen och deras föräldrar lever med en otrygghet kring det mest basala det vill säga försörjning och boende eller med andra ord mat för dagen och tak över huvudet.  
Ystads kommun har ett rikt fritidsutbud och möjligheterna är många för våra barn och unga att fångas upp i en meningsfull fritid. Genom fritidsaktiviteter och aktivt föreningsliv finns dels en tillhörighet men också känslan att kunna påverka sitt eget liv. 
Ystads kommun ska vara en kommun där alla kan vara med och en kommun där alla känner sig trygga. Dessutom ska Ystads kommun ska vara en av de ledande kommunerna i Sverige när det gäller kvalitet och attraktivitet gällande utbildning, fritid och kultur för barn och unga.
Ystads kommun ska vara en kommun fri från utanförskap och dess följder.

Därför måste det vara möjligt för alla barn och ungdomar att aktivt kunna delta i föreningsliv och  fritidsaktiviteter. Detta gynnar deras utveckling i positiv riktning.


Socialdemokraterna i Ystad föreslår därför att;

Försörjningsstödet prövas med fokus på barns behov av en aktiv och meningsfull fritid och att det lämnas utrymme utöver norm till rimliga kostnader för barns och ungas fritidsaktiviteter.

Karl Pettersson.
           Upptagen av Cecilia Magnusson-Svärd


Med vänliga hälsningar

Cecilia Magnusson-Svärd
Förtroendevald politiker
Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen
Socialnämnden för
Socialdemokraterna Ystad kommun

Sidan uppdaterades senast: 2013-02-25 22:04