Sälj inte Apotekshuset

                                  

 

SÄLJ INTE APOTEKSHUSET!

 

Vid sammanträdet den 16 november 2011 beslöt en enig femklöver(M,C,FP,KD,MP) att Apotekshuset skulle säljas. Vi socialdemokrater röstade mot förslaget, men vi är ju tyvärr i minoritet, så vårt förslag röstades ner. Skälet till vårt nej är bl.a. att Apotekshuset räddades 1938 genom att kommunen tog över byggnaden och restaurerade den. År 1968 blev den förklarad som byggnadsminne. Vi anser att den är en av de mest skyddsvärda kulturbyggnaderna i Ystad. Den är viktig för stadsbilden och turismen och är strategiskt belägen vid Stortorget. Vi menar att det är angeläget att kommunen har ansvaret för förvaltningen och förbehåller sig rätten att kunna använda den för ändamål som är betydelsefullt för Ystads kommun.

 

Moderaterna Lönnerblad och Fahlborg har i debattartikel med emfas framfört att det är viktigt att sälja Apotekshuset eftersom det inte bedrivs kommunal verksamhet i huset eller är någon kommunal kärnverksamhet. Enligt vad som kan uttolkas av artikeln, men även i uttalanden från kommunledningen, skulle intäkterna av försäljningen bidra till finansieringen av kommunens verksamheter inom vård, skola, äldreomsorg samt till Arenabygget. Vi kan inte annat än hålla med Per-Erik Sjösten att köpeskillingen knappast kan räcka till mer än att täcka kostnaderna för ett nyckelhål i Arenan.

 

Lönnerblad/Fahlborg vill alltså sälja Apotekshuset för att det inte är kärnverksamhet eller bedrivs kommunal verksamhet. Med den logiken undrar vi om även andra kommunägda byggnader kan komma att försäljas. Ystads teater och kvarteret Per Hälsa är liksom Apotekshuset skyddade som byggnadsminne, här bedrivs ingen kommunal verksamhet och kan enligt Lönnerblad/Fahlborgs definition inte anses vara en kärnverksamhet för kommunen.

 

Vi socialdemokrater menar att även skyddet av vår riksintressanta stadskärna och den värdefulla bebyggelsen är oerhört viktigt för Ystads utveckling och för varumärket Ystad. Vi anser därför att de mest värdefulla byggnaderna inte bör säljas. Att moderaterna driver denna fråga  inser vi är av ideologiska skäl. Massförsäljning av gemensamt ägda tillgångar sker nu på uppdrag av borgerliga majoriteter i regering, i Region Skåne och i kommunerna.

Vi är inte mot all försäljning, men försäljningar bör göras med sans och vett.

Vi socialdemokrater kommer att strida för att Apotekshuset behålls i kommunens ägo.      

 

Stefan Malmberg, v.ordförande Samhällsbyggnadsnämnden(S)

Kent Mårtenson, oppositionsråd(S)

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2012-01-25 21:51