Vinstoptimering

Vinstoptimering före kvalitet för gamla och sjuka!

Jag blir väldigt upprörd nu när det dagligen kommer rapporter om vanvård av människor som behöver all den hjälp de kan få. Här har avslöjats att stora riskkapitalbolag söker vinstoptimering istället för kvalitet och därför orsakar de ett stort lidande för äldre och sjuka människor.

 Detta bekostas med svenska skattemedel som senare placeras i länder där man kan komma undan den skatt som så väl behövs för vår gemensamma välfärd. Det finns bara ett ord att beskriva detta med, det är en stor skandal.

I medierna kan man ibland även läsa om vissa moderater i kommunerna som visar sin upprördhet. Det är väl bra, men det är ju faktiskt deras egna kollegor i kommuner och regering  som har beslutat   om dessa experiment med människor.

  I Ystad kommun vill man nu på novembersammanträdet besluta i kommunfullmäktige i ärendet Policy för valfrihet, mångfald och konkurrens och då lämna fältet öppet för att andra skall kunna ta över mer kommunal verksamhet.

 Förslaget innehåller en utmaningsrätt för företagen mot alla verksamheter (utan myndighetsutövning) inom kommunen.

Vän av ordning kan undra om de politiker som vill besluta detta beställningsverk från Svenskt Näringsliv själv skulle vilja ha sina anställningsvillkor så här. Det är också en stor nonchalans att det inte har lämnats någon som helst information till personalen kring detta förslag. Följderna som kan uppstå när detta ärende är beslutat kan förändra deras anställningstrygghet i stor grad.

Andra negativa saker kan bli att det kommer att öka administrationen i kommunen som redan är ansträngd.

Nej, dra tillbaka ärendet och visa lyhördhet mot er personal. Det brukar ibland framgå att det finns en bra personalpolitik i kommunen. Detta är ju bra, men bevisa det i verkligheten också.

Lasse Wollin (S)

Sidan uppdaterades senast: 2011-11-17 10:02