Ystad - för nytt S-program

 

Ystad vill bidra till nytt S-program ”Socialdemokratin vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal och alla människors lika värde. Fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle är den demokratiska socialismens mål”..

..........så inleds socialdemokratins partiprogram som antogs av partikongressen 2001. Nu är det dags för nya formuleringar och en programkommission under ledning av Lars Engqvist och Marika Lindgren Åsbrink har börjat arbeta. Naturligtvis utgår vår politik från de klassiska värderingarna frihet, jämlikhet och solidaritet. Men det kan behövas ny tankar i ett Sverige där det hänt åtskilligt de senaste 10 åren. Du kan se upplägget, tidigare program och utsänt material på partiets hemsida http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Programkommissionen/. Alla vi socialdemokrater är inbjudna att delta i programarbetet. Jag har fått i uppgift att i Ystad organisera det. Vi börjar med ett möte på partiexpeditionen i Cabinen torsdagen den 23 februari kl 18-19.30. Har du inte tillfälle men är intresserad att delta och vill framföra synpunkter mejla mig bo.widegren@telia.com (ange också telefonnummer). Man behöver inte ha några färdiga formuleringar utan kan ange allmänna synpunkter på upplägget, se kommissionens utskick nr 1 http://www.socialdemokraterna.se/upload/Central/dokument/pdf/programkommissionen/Programkommissionens%20diskussionsmaterial%20nr%201.pdf. På detta vill de ha synpunkter redan den 1 mars. De som anmäler sin epostadress till mig kommer att regelbundet få utskick från mig. Detta blir nog enda möjligheten att så här i början upprätthålla en demokratisk förankring av Ystads synpunkter. Så det hänger på att du hör av dig! Det är nu vi kan påverka! Programbladet är blankt och skall fyllas! Vid den remiss till arbetarekommunen som skall ske i december, se här nedanför, är det förmodligen för sent att framför tankar på större förändringar och påverka innehållet i stort. Därefter är tanken att arbetet skall fortsätta med fortsatta utskick av material som vi skall ha synpunkter på allteftersom.

   Våren 2012

  Ytterligare diskussionsmaterial och semenarier runt om i landet.

  Oktober/November 2012

  Programkommissionen presenterar ett förslag på nytt partiprogram.

  Remiss i partiorganisationen till början på december 2012

  Januari 2013

  Partistyrelsen behandlar programkommissionens förslag.

  3 - 7 april 2013

  Partiprogrammet behandlas av partikongressen.

      Socialdemokraterna i Ystad

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2012-02-15 10:16