VAL 2014 - Kommunalt Handlingsprogram 2015-2018

 

 

Vår framtid - Kommunalt Handlingsprogram 2015-2018

Socialdemokraterna i Ystad

Den tid vi nu lever i rymmer stora utmaningar och stora möjligheter. Hur väl de tas till vara beror på vilket politiskt parti som styr kommunen.  I det Kommunala Handlingsprogrammet presenterar socialdemokraterna i Ystad hur vi vill att framtiden ska se ut i Ystad kommun.

Socialdemokraterna i Ystad vill bygga en hållbar kommun där social rättvisa, ekonomisk framgång, ekologiskt tänkande och demokrati står i centrum. Det behövs ett nytt helhetstänkande i kommunpolitiken som gör att nya möjligheter kan skapas som förbättrar framtidsutsikterna för alla Ystadbor.

Ett hållbart samhälle tar vara på varje enskild människa och hennes möjligheter. Vi vill investera i ett stöttande samhälle som ger nya chanser att finner vägar för alla. Vi vill satsa på utbildning som vi anser är grunden till människors lika möjligheter till ett värdigt arbetsliv i ett samhälle som stödjer alla.

Vi har ett ansvar för varandra och för kommande generationer. Det handlar om att förbättra levnadsvillkoren i Ystad kommun och utnyttja våra unika förutsättningar som gör att människor vill leva här.

Framtiden handlar om att ta hand om och värna om varandra och vår gemensamma miljö. Ambitionsnivån måste höjas inom miljöarbetet. Klimathoten ska tas på allvar och fler insatser måste till för att mildra klimatpåverkan på vårt samhälle och våra liv.

Ystads geografiska läge i södra Skåne med Östersjön inom räckhåll erbjuder möjligheter för näringslivet och besöksnäringen som kan skapa nya arbetstillfällen och en växande ekonomi.

Ungdomsarbetslösheten vill vi halvera och en nylansering av Ungdomsdemokratin bidrar till medbestämmande för de yngre medborgarna.

 

Den 14 september 2014 läggs grunden till en ny framtid för Ystad kommun.

 

 

Inledning 

 

Socialdemokraterna i Ystad vill under mandatperioden 2015-2018 utveckla Ystad till en mer dynamisk och trygg kommun med en hög miljöprofil. Detta kräver en viljestark, offensiv hållning och ett väloljat samarbete med alla intressenter, såväl inom som utom kommunen, inte minst med grannkommunerna i vårt sydöstra hörn av landet. Vår viktigaste resurs är den styrka vi finner i vår partirörelse.

Vi ser den stora potentialen i hamnområdet och Köpingebros utveckling samt de värden som ligger i kommunens kulturella rikedomar, sköna läge och goda rykte som en plats att leva och vistas i. Vi bygger vidare på detta för att ytterligare höja kommunens unika profil och attraktion.

Socialdemokraterna i Ystad prioriterar följande politiska områden under mandatperioden 2015-2018.

Leva och bo - En kommun att vilja leva och bo i                                             

 • Takten i bostadsbyggandet drivs upp.
 • Ett långsiktigt program för hälso- och idrottsaktiviteter tas fram tillsammans med föreningsvärlden.

 

Miljö - En dynamisk kommun med hög miljöprofil   

 • Miljöperspektivet genomsyrar all kommunal verksamhet.         
 • Ett klimathandlingsprogram tas fram för att minska energianvändningen samt beroendet av fossila bränslen och vi skapar en klimatneutral kommun till 2020.

 

Företagande och jobb - En kommun med framgångsrikt företagande och fler jobb                    

 

 • Fler Ystadbor kommer i arbete och sysselsättningen ökar inom näringsområden som redan i dag är Ystads styrkor.
 • En satsning på destinationsutvecklingen sker.
 • Småföretagare får förbättrade möjligheter att etablera sig i Ystad och befintliga företag får möjlighet att växa.                   

 

Utbildning - En kommun med bättre utbildning och skolresultat             

 • Fler Ystadbor deltar i utbildning och kompetensutveckling för att få bättre möjligheter till arbete.
 • Hälften av livsmedlen i skolmaten är närproducerade och/eller ekologiska.

 

Trygghet och välfärdEn kommun som är stödjande och säkrar tryggheten                                        

 

 • Välfärden värnar vi hårt om och vi  ökar tryggheten i kommunen.
 • En kvinnojour erbjuds som en naturlig samlingsplats för kvinnor och barn som far illa.
 • Vi bygger en ny form av boende – serviceboende.

 

Demokrati och delaktighet - En kommun som inbjuder till delaktighet                                  

 • Ystad blir återigen ledande i Sverige inom ungdomsdemokratin.

 

Följ länkarna nedan till respektive avsnitt som du är intresserad av:

 

Förenklad version av Socialdemokraternas Kommunala Handlingsprogram

Full version av Socialdemokraternas Kommunala Handlingsprogram 2015-2018

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-16 03:39