Åldras med livskvalitet i Ystad

ÅLDRAS MED LIVSKVALITET I YSTAD
Andelen äldre personer ökar och kommunen ska möta detta genom
att förbättra äldreomsorgen. Förebyggande arbete tillsammans med
tjänster som stärker den enskildes självständighet och frihet ska stå i
centrum för en modern äldreomsorg.
Vi vill:
  • bygga särskilda boendeformer
  • utveckla anhörigstödet
  • personer som har hemtjänst ska själva bestämma över innehållet i tjänsterna

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-31 17:03