Ett klimatsmart Ystad med din miljö i fokus

ETT KLIMATSMART YSTAD MED DIN MILJÖ I FOKUS
Framtiden handlar om att ta hand och värna om vår gemensamma miljö. Ambitionsnivån måste höjas inom miljöarbetet och klimathoten ska tas på allvar och fler insatser måste till för att mildra klimatpåverkan på vårt samhälle.
Vi vill:
  • investera i klimat- och miljövänlig teknik i Ystad kommuns egen
  • verksamhet och ställa motsvarande krav på de varor och tjänster vi upphandlar för Ystadbornas räkning
  • skydda våra vattentäkter och förbättra vattenkvalitén i sjöar och vattendrag
  • skydda vår kust mot exploatering
  • 25% av de upphandlade livsmedlen ska vara ekologiska och
  • närproducerade

Om du vill veta mer om vårt miljöarbete, klicka på nedanstående länk:

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-31 18:08