Ett långt och hälsosamt liv

VÄLJ ETT LÅNGT HÄLSOSAMT LIV I YSTAD

Ystad lasarett är en hörnsten i sydöstra Skånes trygga sjukvård.
Det ska vara ett akutsjukhus som erbjuder ett brett utbud av
specialiserad planerad vård och en akutverksamhet dygnet runt.
Vi vill utveckla Ystad lasarett och:
  • sätta stop för nedskärningarna inom vården
  • införa en ny skånsk vårdgaranti med bättre tillgänglighet och kortare väntetider för operation
  • öka vårdkvalitén genom förebyggande och rehabiliterande insatser garantera låga avgifter inom vården
  • förbättra samordningen mellan sjukvården och den kommunala hemtjänsten
  • öka resurserna för skyddat boende och brottsoffer- och kvinnojour

 

Läs om Trygghet och Välfärd i Ystad på nedanstående länk:

 

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-31 14:47