Innehållsförteckning

Förord

Inledning

1. Leva och bo - En kommun att vilja leva och bo i

1.1 En attraktiv kommun med bra boende för olika behov.

1.2 Trafik och kommunikation. 

1.3 En föredömlig turistkommun. 

1.4 Ett rikare liv i en kulturkommun. 

1.5 En aktiv och hälsofrämjande fritid. 

2. Miljö - Miljöfrågan genomsyrar verksamheten. 

3. Företagande och jobb - En kommun med framgångsrikt företagande och fler jobb. 

3.1 Företagande. 

3.2 Ökade internationella kontakter. 

3.3 Arbete är källan till utveckling och välfärd. 

3.4 Attraktiva arbetsplatser och god arbetsmiljö. 

4. Utbildning - En kommun med bättre utbildning och skolresultat. 

4.1 Kulturskolan. 

4.2 Förskolan. 

4.3 Grundskolan. 

4.4 Gymnasiet. 

4.5 Komvux, yrkesvux och folkbildning. 

4.6 Eftergymnasial utbildning. 

5. Trygghet och välfärd - En kommun som är stödjande och säkrar tryggheten. 

5.1 Social omsorg och förebyggande insatser. 

5.2 Det moderna åldrandet. 

5.3 Ystad – en framtidskommun för unga. 

6. Demokrati och delaktighet - En kommun som inbjuder till delaktighet. 

6.1 Politiker och förtroendevalda som vill och vågar ta ansvar. 

6.2 En levande och representativ demokrati 

6.3 Integritet och IT för alla. 

6.4 En demokrati för och med ungdomar. 

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-18 14:29