Klubbmöte om bowling i Ystad

Söndagen den 13 juli träffades representanter från Socialdemokraterna och Ystads bowlingklubb, Team Ystad, på Nya Rådhuset i Ystad för att diskutera läget kring den nya bowlinghallen. Att bygga en bowlinghall är ett vallöfte från partiet.


Oppositionsråd Kent Mårtensson beskrev de politiska diskussioner som ägt rum under våren och de beslut som fattats i Kommunfullmäktige om att faktiskt bygga en bowlinghall. Efter säkerställandet av en budget är det nu dags att samla de intressenter som finns för att höra deras tankar och önskningar.


Socialdemokraterna i Ystads idrottspolitiske talesperson Karl Pettersson sa att “Moderaternas motstånd till en bowlinghall i Ystad är förvånande med tanke på det intresse och engagemang som finns för sporten här i kommunen. Det är en självklarhet för Socialdemokraterna att följa det beslut som nu tagits i fullmäktige och infria löftet om en bowlinghall.”

Vi vill skapa en hall som är till glädje, inte bara för bowlare, men också för dom som vill träffas och umgås under avslappnade former i en trevlig och aktiv miljö. Det ska bli en naturlig mötesplats med liv och rörelse alla dagar veckan. Hallen ska vara tillgänglig för alla och innebära en spontan möjlighet att lära känna en sport som sedan kan ligga till grund för ett aktivt och roligt fritidsliv.


Sport i Ystad ska vara jämlik. Alla ska kunna vara med. I Ystad finns en tradition av ett stort engagemang i idrottsaktiviteter, idrottsföreningar och tävlingsidrott, som vi vill ta till vara på. Långsiktigt vill vi ta fram ett kommunalt program i samarbete med föreningarna som talar om hur hälso- och idrottsaktiviteter ska nå alla kommuninvånare. Bowlingen är en viktig del i detta program.

Sidan uppdaterades senast: 2014-07-14 17:37