Satsa på lasarettet i Ystad

Stefan Cecilia

Satsa på lasarettet i Ystad

Ystads lasarett är avgörande för livskvaliteten i sydöstra Skåne.

Sjukvården är en av de rättigheter och tryggheter som vi ser som självklar. De senaste två mandatperioderna, under Moderaternas ledning, har detta raserats.

De nedskärningar som skett på Ystads lasarett är inte acceptabelt. Personalen med sitt stora engagemang och med patienten i fokus arbetar med en ständig oro för nedskärningar och hur det ska påverka deras arbetsliv och patienternas hälsa.

Det moderatledda styret i Region Skåne försämrar sjukhuset i Ystad. Förra året flyttades slutenvårdsortopedin hastigt från Ystad och ska nu flyttas tillbaka igen. Notan blev 30 miljoner för skattebetalarna. För att inte tala om allt onödigt lidande hos gamla och sköra patienter. Dessa pengar hade behövts i sjukvården, som är hårt ansträngd.  

Nedskärningar, otillräckligt med vårdplatser, otrygga anställningsförhållanden med timanställningar och att slitas mellan patienternas behov för att det inte finns tillräckligt med personal är vardagssituationen för många av de fantastiska människor som bestämt sig för att de vill ägna sin yrkeskarriär åt att arbeta för att vi ska ha en sjukvård för alla.

En bra sjukvård för alla är angeläget i vårt samhälle för att det ska fungera. Alla människor har en funktion att fylla och vi finns till för varandra. Då är det också grundläggande att sjukvården fungerar och kan ge god vård till alla.

Om vi vinner valet söndagen den 14 september kommer vi att satsa på Ystads lasarett.

Vi kommer att stoppa nedskärningarna i vården och sätta igång att anställa mer vårdpersonal i Ystad och öppna fler vårdplatser.

 

Det är du som väljer framtiden för ditt lasarett!

Valet är enkelt!

 

 

Cecilia Magnusson-Svärd (S) Ystad

Kandidat till regionfullmäktige

 

Stefan Malmberg (S) Ystad

Ledamot i regionfullmäktige

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-23 23:11