Skyddat boende i Ystad

Alla har rätt till ett tryggt hem

Motion från Socialdemokraterna till Ystads kommunfullmäktige om skyddat boende.

Alla är i behov av ett tryggt hem oavsett var i livet de befinner sig. Ett hem ska kunna ge kraft, energi och vara en plats att få stöd och hjälp och kunna växa utifrån.

Tyvärr är inte alla hem trygga. I vissa hem förekommer hot av olika slag samt psykiskt och fysiskt våld, och människor far illa och deras liv sätts på spel. Människor förtrycks i sina egna hem.

Det händer fler gånger om året i Ystads kommun att kvinnor och kvinnor med barn tvingas lämna sina hem för att söka skydd och hjälp. När en person har lämnat sitt hem är det mycket viktigt att det finns en verksamhet som snabbt kan ta hand om, visa värme och börja processen med att skapa trygghet. Det är mycket viktigt att ett skyddat boende skapas och genomförs i vår kommun och i sydöstra Skåne.

Behovet finns och det är viktigt att Ystad kommun är med och tar sitt ansvar för att skapa trygghet och nya möjligheter i livet för innevånarna. Vi behöver alla ett stöttande samhälle som skapar och säkrar trygghet. Speciellt för dem som är utsatta och behöver hjälp.

Vi socialdemokrater yrkar:

  • att Ystads kommun, tillsammans med de andra kommunerna i sydöstra Skåne,

utreder införandet av ett skyddat boende.

 

För socialdemokraterna

Kent Mårtensson (S)                                                      Roger Jönsson (S)

Oppositionsråd                                                               Kommunfullmäktigeledamot

 

Media

20140812
S vill ha skyddat boende YA YA

20140814
Jag vågade inte sova och fick fysiska problem YA
Mordet i Ystad ingen överraskning YA


20140817
Svårt att hitta en bostad till våldsutsatta kvinnor (Radio P4)


20131121
Tystnad för Skyddat boende, bl a intervju med Kristina Bendz (Jönsson) SVT Sydnytt

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-12 13:53